Gå til sidens indhold

Videndeling og godt samarbejde om fremtiden for kvæg

Med en samarbejdende indstilling kan dyrlæger være med til at flytte meget.

Den Danske Dyrlægeforening har igennem mange år løbende haft dialog og faste møder med centrale aktører indenfor produktion af kvæg, forskning og udvikling, dyresundhed og dyrevelfærd.

På den baggrund har Faggruppe Kvæg blandt andet halvårlige møder med Landbrug & Fødevarer og SEGES Innovation for at dele viden og styrke det tværfaglige samarbejde.

- Jeg er meget glad for den tillid og åbenhed, som vi viser hinanden til disse møder, og jeg er sikker på, at den specialistviden, som vi hver især repræsenterer, giver nye perspektiver, mere viden og en øget forståelse af, at vi skal arbejde tværfagligt for at løse de store samfundsudfordringer, siger Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg i DDD.

I den forløbne uge mødtes kvæggruppens repræsentanter og drøftede en række forskellige emner som fx den nye veterinærlægemiddelforordning, det faldende forbrug af antibiotika i behandling af køer - og det stigende forbrug hos kalve og ungdyr.

I forlængelse af Klovens År blev det aftalt at sikre større udbredelse af video, podcast og viden om klovsundhed, ligesom den igangsatte kampagne om styrket smittebeskyttelse i kvægbesætning vil blive videreudviklet og fulgt op af konkrete tiltag.

Desuden var der enighed om løbende at drøfte og sikre klimatiltag, som kan bane vejen for bedre forebyggelse, en sund balance i produktionen og et øget kendskab til, hvordan klimaaftryk kan reduceres. De øvrige partnere opfordrer også dyrlægerne til at spille en aktiv rolle og bidrage til bæredygtighedsagendaen.

- Som kvægdyrlæger har vi jo en tæt kontakt til produktionen, og vi kan helt oplagt være med til at præge opfattelsen af landbruget, men i høj grad også sikre kvalitet og høj standard. Det er ikke en let opgave, og vi er heller ikke alene om ansvaret, men med en samarbejdende indstilling kan vi flytte meget – skridt for skridt, siger Helle Slot.