Gå til sidens indhold

Pressemeddelelser

 • Husk fagligheden, når myndighedsopgaven flyttes

  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ønsker fuldt udbytte af forskningsbevillingerne, og strategien er at konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening.

  Læs mere
 • Den veterinære virusforskning i Danmark er truet

  Den Danske Dyrlægeforening ser med stor bekymring på udviklingen i den veterinære virusforskning og myndighedsbetjeningen i forbindelse hermed. Det kan få fatale konsekvenser, hvis ikke alvorlige sygdomsudbrud som fx mund- og klovesyge, svinepest og fugleinfluenza håndteres korrekt og hurtigt.

  Læs mere
 • Når dyreejeren ikke kan betale - træder dyrlægen til

  En dyreejer kommer ind i en dyreklinik med et sygt eller tilskadekommet dyr. Samtidig giver ejeren udtryk for ikke at kunne betale for behandlingen.

  Læs mere
 • Dyrlæger udviser stor ansvarlighed i brug af antibiotika

  Antibiotikaforbruget til danske dyr er faldet i 2015. Særligt får svin en stadig mindre mængde antibiotika. Det viser den årlige DANMAP-rapport fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet.

  Læs mere
 • Differentieret gult kort er en realitet

  Differentieret gult kort betyder, at der i svinebesætninger fremover vil være et indbygget incitament til at styre forbruget af de typer af antibiotika, som vi i dag opfatter som problematiske. Fra i morgen vil nogle stoffer vægte tungere og andre lettere i måden medicinforbrug opgøres på.

  Læs mere