Gå til sidens indhold

Den Danske Dyrlægeforening og fagforeningen Pharmadanmark deler fremover udsyn

Udsigtcodanhus

Den Danske Dyrlægeforening og fagforeningen Pharmadanmark er 1. september flyttet ind i et nyt, moderne fælles sekretariat på 9. sal i Codanhus på Frederiksberg i København. Det fælles sekretariat servicerer nu to selvstændige foreninger, som også beholder hver sin politiske ledelse og medlemskreds.

- De to foreninger har meget til fælles. Vi vægter begge nærhed og tilgængelighed i forhold til medlemmerne højt, og så er vi kendetegnet ved høj faglighed og fællesskab – hvad enten det så handler om life science på det humane eller veterinære område. Der bliver ansat flere og flere dyrlæger i life science – ud over de mere traditionelle dyrlægejob. Derfor giver det rigtig god mening netop at samarbejde med Pharmadanmark. Sammen kan vores fagligheder styrke life science markant, siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Formand for Pharmadanmark, Rikke Løvig Simonsen, udtaler: 

- Samlet skal vi rådgive og servicere en branche og fagområder i rivende vækst med udgangspunkt i de forskellige kompetencer, som vores foreninger repræsenterer. Det er godt nyt for medlemmerne, og det vil styrke begge foreninger i en tid, hvor der er rift om både medlemmerne og den politiske dagsorden. Samarbejdet mellem Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark viser, at der er en fremtid for højt specialiserede foreninger, hvor man kan gøre hinanden bedre både politisk og fagligt, hvis man forstår at arbejde sammen og samle kræfterne. Og så kan vi forhåbentlig lære hinanden et og andet – derfor er det også et mere robust udgangspunkt for fremtiden for vores to foreninger.

One Health

Samarbejdet mellem Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark taler sig også direkte ind i tankegangen om One Health, hvor en lang række discipliner arbejder sammen med en overordnet dagsorden om at holde os sunde og raske – og om at finde bæredygtige løsninger.

Et helt konkret eksempel er antibiotikaresistens, som både hos mennesker og dyr udgør et alvorligt problem, og som risikerer at kunne koste flere menneskeliv end kræft. Det er en udfordring, som kræver en bred tilgang, og som ikke kan løses af én faggruppe alene. Her har medlemmerne i Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark en fælles dagsorden.

Et andet eksempel på den tætte forbindelse mellem det human-medicinske og veterinær-medicinske er ændringerne i produktionssystemer, klimaforandringer, demografiske ændringer og menneskers stigende udnyttelse af naturressourcer. De skaber nye dagsordner og muligheder.

- Vi ser også ind i en fremtid med en sammensmeltning af medicin, medicinsk udstyr, kunstig intelligens og teknologi. Det åbner for store behandlingsmæssige fremskridt og øger behovet for højt specialiserede medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Dér er fokus på uddannelse og kompetenceudvikling nødvendig, konstaterer Rikke Løvig Simonsen.

Hanne Knude Palshof slutter:

- Her har de to foreningers medlemmer sammenfaldende interesser – for det nye sekretariat bliver det en væsentlig opgave at levere de tilbud, som sikrer, at foreningernes medlemmer er stærkt placeret på fremtidens arbejdsmarked.

De to foreninger planlægger at holde en fælles reception for samarbejdspartnere i januar 2022.

Formand for Pharmadanmark, Rikke Løvig Simonsen (tv) og Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.