Gå til sidens indhold

Dyrlægeforeningen udtrykker frustration over manglende inddragelse i minksagen

Som paraplyorganisation for forskellige veterinære specialer undrer Den Danske Dyrlægeforening sig over ikke i langt højere grad at have været inviteret til at deltage i de drøftelser, der ligger til grund for beslutninger truffet på minkområdet. Det er et brud på de hidtidige danske traditioner, hvor interessenter plejer at blive inviteret med i samtalen, når kriser skal løses. Foreningen ser med stor bekymring på, at dette kan danne præcedens for fremtidige udfordringer.

Den Danske Dyrlægeforening har fulgt SARS-CoV-2 sagen i minkbesætninger meget tæt. Dels fordi der er et klart veterinærfagligt perspektiv i smittespredningen, dels fordi foreningens medlemmer er dybt involveret i den praktiske håndtering af sagen.  Det gælder både ansatte dyrlæger i Fødevarestyrelsen og praktiserende dyrlæger med ansvaret for sundhedsrådgivningen i besætningerne. Det gælder også forskere med veterinære grader, der har indsigt i epidemiologi og virologi på et højt akademisk stade.

Den særlige indsigt, som dyrlæger har, kunne have medvirket til at skabe en bedre klarhed over, hvilke muligheder og begrænsninger der er i diagnosticering på besætningsniveau og håndtering af både intern og ekstern smittespredning.

Dyrlægeforeningens medlemmer kunne have været en vigtig samarbejdspartner for en regering, som ønsker at kommunikere en klar retning, og som ønsker at sikre sig al relevant viden om udviklingen på området – og dermed et solidt rygstød for at træffe de rigtige beslutninger. Ligeledes kunne Dyrlægeforeningen have givet væsentlige input til mulig risikohåndtering, som muligvis kunne have forhindret en total nedslagning af hele Danmarks minkproduktion eller i det mindste medført en mere rolig og organiseret afvikling.

 Den Danske Dyrlægeforening repræsenterer også de mange dyrlæger ansat i Fødevarestyrelsen, som indsættes i bekæmpelse og nedslagningen. En større forståelse for de ressourcemæssige perspektiver i Fødevarestyrelsen og den ledsagende logistik kunne måske have afbødet nogle af de kaotiske og dyrevelfærdsmæssigt stærkt kritisable forhold, som har ramt offentligheden de seneste uger.

Vi er på baggrund af ovenstående uforstående over for, at den ekspertise, som samlet set er i foreningen, ikke i større grad er involveret i regeringens beslutningsprocesser. Vi stiller os hermed til rådighed og bidrager gerne til løsningen af de aktuelle problemer.

Yderligere information
Formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, tlf.: 31 40 91 01