Gå til sidens indhold

Faste højdekrav vil forbedre dyrevelfærden for millioner af smågrise

Den Danske Dyrlægeforening kan varmt støtte et nyt forslag fra Fødevarestyrelsen om, at der fastsættes minimumskrav for lastbilernes indvendige højde. Faste højdekrav vil flytte dyrevelfærden gevaldigt for de mange smågrise, der hver dag sendes ud på lange transporter, siger DDDs formand, Hanne Knude Palshof.

COLOURBOX30357309

Dyrlægeforeningen har i lang tid presset på for, at der i reglerne indføres faste minimumskrav for den indvendige højde ved transporter af grise ned til 26 kg. Det har nemlig afgørende betydning for grisens ventilation og muligheder for fysisk udfoldelse som at rejse sig og lægge sig undervejs på de ofte meget lange transporter.

Men det er langt fra i alle tilfælde, at grisene har den fornødne plads undervejs på transporten.

- Dyrlægeforeningen har i to undersøgelser med et års mellemrum undersøgt embedsdyrlægernes opfattelse af eksportkontrollen – og begge gange kom det frem, at embedsdyrlægerne især finder overholdelse af arealkravet mangelfuld, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening Hanne Knude Palshof.

DDD er derfor glad for, at Fødevarestyrelsen ønsker at styrke kontrollen ved at indføre minimumskrav til indvendig højde og har sendt ændring af reglerne til høring.

- Det sker desværre alt for ofte, at embedsdyrlægerne i veterinærkontrollen oplever, at grisene er større, end de er angivet logbogen, og derfor risikerer at blive begrænset i forhold til plads og ventilation under transporten. Faste højdekrav vil flytte dyrevelfærden gevaldigt for de mange smågrise, der hver dag sendes ud på lange transporter, siger DDD-formanden.

Dyrevelfærd koster penge

Hanne Knude Palshof understreger, at en forudsætning for, at embedsdyrlægerne kan kontrollere arealkravet, er, at de har adgang til korrekte oplysninger om grisenes vægt, lastbilens areal og planlagt antal grise til eksport.

- Det kræver også, at embedsdyrlægernes arbejdsdag tilrettelægges således, at der er tid til at indhente ovennævnte oplysninger, og at de har mulighed for at anvende oplysningerne i kontrollen. Embedsdyrlægerne skal også have tid til at sanktionere, når de oplever overtrædelser, siger Hanne Knude Palshof vel vidende, at faste minimumshøjde for smågrisene kommer til at koste transporterhvervet penge.

- Men med forslaget skabes forbedret velfærd for millioner af smågrise, fordi grise under 40 kilo er den gruppe af grise, der bliver transporteret flest af, siger Hanne Knude Palshof.