Gå til sidens indhold

Hver 7. landmand følger ikke dyrlægens medicinanvisninger

Mere end hver syvende landmand overholder ikke medicinreglerne, viser resultater fra Fødevarestyrelsens kontrolkampagne i slagtesvinebesætninger 2017.

Typisk mangler besætningen optegnelser over, hvilke dyr der har fået hvilken medicin, eller optegnelserne er mangelfulde, og i flere tilfælde har landmanden ikke fulgt anvisningerne i dyrlægens behandlingsplan.

- Denne praksis er desværre ikke ukendt for os, siger Ken Steen Pedersen, formand for faggruppen af svinedyrlæger i Den Danske Dyrlægeforening.

- Vi har netop lavet en rundspørge til seks store danske svinepraksis, der bekræfter Fødevarestyrelsens resultater.

Langt de fleste dyrlæger i rundspørgen oplever ofte, at besætningens medarbejdere ikke bruger det af dyrlægen anviste antibiotikum, den anviste dosering eller skifter antibiotikum uden at konsultere dyrlægen først, når dyrenes flokmedicineres.

I forbindelse med Veterinærforlig 3 bliver antallet af årlige dyrlægebesøg i slagtesvinebesætninger, der anvender flokmedicinering, halveret til seks årlige besøg. I dag er antallet 12 besøg pr. år.

- De store problemer med at registrere medicin korrekt samt at følge dyrlægens anvisninger viser, at der er stort behov for dyrlægerne ude i besætningerne, siger Ken Steen Pedersen.

- Disse fejl vil med færre dyrlægebesøg få lov at fortsætte i længere tid, før de rettes op af dyrlægen. Derfor forventer vi også flere behandlinger med mangelfuld virkning og høj risiko for, at tegn på antibiotikaresistens ikke bliver opdaget i tide.

Rundspørgen viser, at de fleste svinepraktiserende dyrlæger mener, at minimum 12 årlige besøg er nødvendigt for, at dyrlægen har et tilstrækkeligt kendskab til besætningen og dermed kan ordinere medicin på en forsvarlig måde.

Dyrlægerne forklarer, at de vil miste følingen med sundhed og sygdom i besætningerne med de nye regler. Dels fordi dyrlægen ikke længere kan se resultatet af en behandling ordineret ved seneste besøg, og dels fordi dyrlægens rådgivning og uddannelse af besætningens medarbejdere vil miste kontinuitet med risiko for alvorlige konsekvenser for sundhed og dyrevelfærd. Netop det sidste er allerede et problem med de nuværende besøgsfrekvenser, hvilket Fødevarestyrelsens kontrolresultater bekræfter.

Yderligere oplysninger hos Ken Steen Pedersen, formand for Den Danske Dyrlægeforenings Faggruppe Svin: Mobil: 30 57 63 36.