Gå til sidens indhold

Ros til nye regler om halekupering, men vi er ikke i mål

Fra 1. januar 2019 træder nye skærpede regler om halekupering i kraft. Dyrlægeforeningen roser initiativet, men er samtidig i tvivl, om det vil bringe antallet af halekuperinger ned.

Fra 1. januar 2019 træder nye skærpede regler om halekupering i kraft. I første omgang skal svineproducenter, der ønsker at kupere deres grises haler, dokumentere forekomsten af halebid fx ved billeder. Inden 1. april skal producenten derudover have lavet en risikovurdering og handleplan for at minimere halebid. Som tredje trin skal besætninger, der ønsker at aftage halekuperede svin, fra 1. juli også dokumentere behovet herfor.

Dyrlægeforeningen roser initiativet, men er samtidig i tvivl, om det vil bringe antallet af halekuperinger ned.

- Dyrlægerne er klar til at støtte landmændene i at overholde de nye regler. Det vil fremover blive en naturlig del af den sundhedsrådgivning, som vi allerede nu varetager hos landmanden, siger Ken Steen Pedersen, formand for Faggruppe Svin i Den Danske Dyrlægeforening.

- Men når det er sagt, vil vi fremhæve, at der fortsat mangler klare retningslinjer for, hvornår en svineproducent skal begynde at udfase halekuperingen. Den uklarhed giver risiko for, at reglerne ikke får den ønskede effekt, siger Ken Steen Pedersen.

Den Danske Dyrlægeforening mener også, at der behov for en europæisk løsning på problemet med halekuperinger.

- Sammen med veterinærforeninger i lande, som vi eksporterer smågrise til, gør vi vores for at lægge pres på de pågældende landes myndigheder, så de indfører krav svarende til de danske, siger Ken Steen Pedersen.

Dyrlægeforeningen støtter bestræbelserne på at reducere behovet for halekupering i danske svinebesætninger og har samarbejdet med Fødevarestyrelsen, SEGES og Danske Svineproducenter om den danske handlingsplan på området.