Gå til sidens indhold

DDD i nyt samarbejde: Ét sekretariat – to forskellige veje for tre foreninger

Fra 1. september tog Dyrlægeforeningen hul på et nyt samarbejde med Pharmadanmark og sagde dermed farvel til sekretariatsfællesskabet med JA og DSL. Målet er fortsat at skabe synergi og gøre driften af DDDs sekretariat smartere og billigere til gavn for medlemmerne.

Codanhus

Den Danske Dyrlægeforening har siden 2005 drevet et fælles sekretariat med JA (jordbrugsakademikere) og DSL (skov- og landskabsingeniører). Modellen har været at deles om væsentlige udgifter som husleje, reception, mødelokaler og it.

Øgede krav til den service vi yder til medlemmerne og fx it-udvikling, gør, at det giver god mening at samarbejde med andre. Et it-system er (næsten) ligeglad med, om det betjener 1.000 eller 100.000 medlemmer, når det først er sat op.

Oven i øgede omkostninger har de tre foreningers medlemmer efterspurgt flere ydelser, og her var fokus på kontingentets størrelse også en vigtig faktor.

Efter det blev klart, at JA, DSL og Dyrlægeforeningen var enige om at gå hver til sit, så Dyrlægeforeningen sig om efter en anden samarbejdspartner, hvor man ud over at dele driften, kunne drive nogle politiske dagsordner. Blikket faldt hurtigt på Pharmadanmark.

Citat Både Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark er fortsat suveræne, selvstændige foreninger.

Pharmadanmark er også en mindre organisation med fokus på life science og med et stort sammenfald med Dyrlægeforeningen på det biomedicinske område.

Brikkerne faldt på plads

Da beslutningen var truffet, gik det stærkt. I marts måned kunne de to bestyrelser for henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark underskrive en aftale om at iværksætte et fælles sekretariatet med navnet Veterinær & Life Science med domicil i Codanhus på Frederiksberg fra 1. september 2021.

Sekretariatet skal servicere Dyrlægeforeningen og Pharmadanmark. Både Den Danske Dyrlægeforening og Pharmadanmark er fortsat suveræne, selvstændige foreninger med, hvad dertil hører, og der er altså ikke tale om sammenlægninger af foreningerne eller dele af foreningerne.

Siden marts er der arbejdet på at få den nye organisation på plads, og den første uge i september var alle medarbejdere i det nye sekretariat flyttet sammen i Codanhus.

Ledelsen i Dyrlægeforeningen, Pharmadanmark og Veterinær- og Life Science Danmark er Susie Stærk Ekstrand som administrerende direktør og Annette Meyer som CFO. I alt et fælles sekretariat på cirka 50 medarbejdere, der skal betjene cirka 13.000 medlemmer.

Dyrlægeforeningen er aftalemæssigt med til at afvikle det gamle Fællessekretariatet til nytår, hvor JA og DSL går sammen med DM.

Læs mere: Dyrlægeforeningen indgår i et nyt samarbejde med Pharmadanmark

Læs også: »Det giver bare rigtig meget mere mening at samarbejde med Pharmadanmark«

 

Siden er en del af Den Danske Dyrlægeforenings årsberetning 2020/2021