Gå til sidens indhold

Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr

Den Danske Dyrlægeforening støtter op om indsatsen for på sigt at reducere andelen af halekuperede grise i Danmark.

DDD vil opfordre sine medlemmer til at støtte svineproducenternes indsatser og stå til rådighed med rådgivning i eliminering af identificerede risikofaktorer for halebidning igennem sundhedsrådgivningen.

DDD har bl.a. følgende bemærkninger:

  • Der bør være en beskrivelse af, hvor få tilfælde af halebidning, der må forekomme, før en svineproducent skal igangsætte forsøg med kuld med hele haler.
  • Bekendtgørelsen bør følges af en vejledning til både svineproducenter og kontrollanter, der klart definerer reaktionsgrænser for halebidning, fx opgjort som andel af halebidte grise i en bestemt tidsperiode, samt om opgørelsen bør være på besætnings-, staldafsnit- eller stiniveau.
  • Foranstaltninger for at forhindre halebidning skal identificeres ved hjælp af en risikovurdering – og risikovurderinger bør laves på fx per staldafsnit i besætninger, hvor der forekommer staldafsnit med forskellige rammer med forventet betydning for risikoen for halebidning - fx ventilationssystemer.
  • Det skal fremgå af den skriftlige dokumentation, at forekomst af halebid forekommer i et omfang, der berettiger til halekupering.
  • Desuden bør både danske og udenlandske aftagere, der har behov for halekuperede grise, modtage vejledning i, hvilken forekomst af halebid, der berettiger til halekupering.

Læs DDDs høringssvar