Gå til sidens indhold

Høringssvar om Dyrevelfærdslov

Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar om forslag til dyrevelfærdslov.

DDD bakker op om forslaget om en forenkling af lovgivningsstrukturen på dyrevelfærdsområdet, som der er lagt op til med Lovkompasset. Det er også positivt, at visse af DDDs bemærkninger fra høringsrunden i 2018 er implementeret i nærværende lovforslag, ligesom lovforslaget er tilføjet en formålsparagraf.

DDD ønsker dog endnu engang at understrege, at vi finder det særdeles væsentligt, at en forenkling gennem det fremsatte lovforslag ikke forårsager:

  • Svækkelse af de nuværende danske regler på dyrevelfærdsområdet som er angivet i de artsspecifikke love og deraf følgende bekendtgørelser.
  • Forringelser for de forskellige dyrearter bl.a. i forhold til deres artsspecifikke behov.

DDD henstiller i den forbindelse til at Lov om hold af heste forbliver en selvstændig lov. DDD og øvrige organisationer i hestesektoren har gennem mange år kæmpet for de rettigheder, som i dag fremgår af Lov om hold af heste, og DDD er bekymret for, at reguleringens stabilitet anfægtes, såfremt loven fremadrettet reguleres på bekendtgørelsesniveau.

Læs DDDs høringssvar