Gå til sidens indhold

Høringssvar om dyrevelfærdsmærket og autorisationsbekendtgørelsen

Den Danske Dyrlægeforening bakker op om det statslige dyrevelfærdsmærke og bifalder, at det nu også udvides til at omfatte okse- og kalvekød, samt mejeriprodukter baseret på komælk. Som for de andre dyrearter, der er omfattet af mærkningsordningen, medvirker hjerterne til at forbedre dyrevelfærden i besætningerne.

DDDs kommentarer til Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Dyrevelfærdsmærket og autorisationsbekendtgørelsen.

Generelt opfordrer vi til, at bekendtgørelsen følges af en vejledning, der beskriver, hvordan de enkelte kriterier skal fortolkes. Vi mener, at følgende især bør præciseres i en vejledning:

  • Hvor mange timer i døgnet, at dyr skal være på græs for at opfylde kriteriet om afgræsning,
  • Præcisering af kravene til kvaliteten af mælkeerstatning, fx 60 % skummetmælkspulver, for at kunne sidestilles med mælk,
  • Hvordan dødelighed opgøres, og hvordan lav dødelighed defineres.

Derudover mener vi, det er beklageligt, at kriteriet om handlingsplan for dødelighed ikke indeholder en klar præcisering af konsekvenser og tidsplan for reduktion af dødeligheden. Det bekymrer DDD, at mærkets integritet kan lide overlast, hvis besætninger med uacceptabelt høj dødelighed får lov at fortsætte i ordningen på ubestemt tid.

DDD mener desuden, at indsatsen for reduktion af dødeligheden bør støttes af påbudte kvartalsvise dyrlægebesøg for opfølgning på handlingsplanens tiltag og fremdrift i fx 2 år.

Læs DDDs høringssvar