Gå til sidens indhold

Høringssvar om forslag til recepter og dosisdispensering af lægemidler

Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar om forslag til recepter og dosisdispensering af lægemidler.

Lovforslaget begrænser dyrlægers muligheder for at udlevere flergangsrecepter til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme, fordi dyrlæger ikke - som det er tilfældet inden for det humane område - har mulighed for at sende elektroniske recepter via en receptserver.

Det betyder i praksis, at dyrlæger ikke længere vil kunne ordinere fx p-piller til katte eller smertestillende medicin til gigtpatienter som flergangsudlevering, men i stedet skal forny en sådan recept hyppigt.

Så længe dyrlægerne er nødsaget til at anvende papirrecepter, fax eller telefon pga. den manglende server, finder DDD det stærkt problematisk, at Styrelsen går ind og regulerer lovgivningen, så det rammer dyrlægerne særligt uhensigtsmæssigt.

Dernæst er det helt uacceptabelt, at dyrlæger er nødsaget til at udlevere eget cpr-nummer på papirrecept til klienten uden mulighed for at beskytte hverken cpr-nummer eller autorisationsnummer mod misbrug.

Læs DDDs høringssvar