Gå til sidens indhold

Høringssvar over ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering

I forbindelse med ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering har Den Danske Dyrlægeforening benyttet lejligheden til endnu engang af gøre indsigelser mod, at dyrlæger skal udlevere cpr-nummer ved udlevering af recepter på visse lægemidler og opfordre til en veterinær receptserver. ​

Ændringerne i bekendtgørelsen omfatter primært Medicinkortet, og kun få ændringer vedrørende dyrlægerecepter.

Dyrlægeforeningen stiller sig overordnet positivt over for ændringerne om dyrlægerecepter, hvilket bl.a. betyder, at recepterne kun må indeholde nødvendige oplysninger. Men det er helt urimeligt, at der ikke findes en veterinær receptserver, der på samme måde som på humanområdet samler alle recepter, der ikke er udstedt på papir, i et sikkert system.

Læs DDDs høringssvar