Gå til sidens indhold

Høringssvar til ændring af Lov om dyrlæger

DDDs kommentarer til høring over forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat mv.)

Den Danske Dyrlægeforening bifalder, at der indføres en klar hjemmel til, at de veterinærstuderende som led i deres studie kan udøve visse former for dyrlægegerning under en dyrlæges supervision og ansvar - fx indgivelse af receptpligtig medicin til dyr og deltagelse i mindre kirurgiske indgreb.

Desuden finder DDD det hensigtsmæssigt, at såvel Københavns Universitet som DDD høres, når studiekrav til de veterinærstuderende skal fastlægges.

Læs DDDs høringssvar