Gå til sidens indhold

Høringssvar om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

DDD mener, at minkavl i Danmark bliver yderst vanskelig at få genetableret på baggrund af det fremsatte forslag, og DDD opfordrer til, at regeringen tager aktivt stilling til, om man fortsat mener, at der skal være minkavl i Danmark.  

Som brancheorganisation for forskellige veterinære specialer er det også beklageligt, at vi ikke er blevet inddraget i håndteringen af COVID-19 hos mink til trods for, at vores medlemmer har betydelig indsigt i og erfaringer med håndtering af zoonoser1.

1Der henvises til brev af 16. november fra DDD til Miljø-og Fødevareudvalget 

Læs DDDs høringssvar