Gå til sidens indhold

Høringssvar om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr mv.

DDD ønsker at sikre, at dyrlægerne får en tidssvarende honorering, når Fødevarestyrelsen rekvirerer dem til fx nødslagtning. DDD har derfor afgivet høringssvar med forslag til nye takster, der i højere grad end nu også tager højde for den tabte fortjeneste i praksis.

Læs DDDs høringssvar