Gå til sidens indhold

Høringssvar om ændring af lov om hold af dyr

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr i høring.

Forslaget omhandler påbud om veterinærfaglig rådgivning ved særlig Salmonella Dublin-smitterisiko samt frivillige sundhedsrådgivningsaftaler.

Vedrørende påbud om veterinærfaglig rådgivning foreslår Den Danske Dyrlægeforening, at der indsættes en hjemmel til, at det i bekendtgørelsesform kan fastsættes, hvornår kvægejendomme udgør en særlig Salmonella Dublin-smitterisiko, og dermed kan påbydes veterinærfaglig rådgivning.

Læs DDDs høringssvar