Gå til sidens indhold

Høringssvar om bekæmpelse af salmonella hos kvæg mv.

Den Danske Dyrlægeforening finder forslaget til ny bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella hos kvæg mv. (kvægbekendtgørelsen) godt gennemarbejdet.

Dog mener DDD, at det er uhensigtsmæssigt, at Fødevarestyrelsen ikke har fundet det muligt at indføre incitamentsfremmende gebyrer på mælk eller kød, da DDD mener, gebyrer kunne være kraftigt medvirkende til hurtigere at få færre positive dyr og besætninger, og dermed nå målene.

Læs DDDs hørringssvar