Gå til sidens indhold

Høringssvar om epidemiloven

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til epidemiloven i hørring.

I sit høringssvar understreger DDD, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis veterinærfaglige kompetencer er repræsenteret i epidemikommissionen. Dette for at sikre at alle eventuelle zoonotiske aspekter af en epidemi bliver varetaget.

Læs DDDs høringssvar