Gå til sidens indhold

Høringssvar om flytninger af registrerede heste i Norden

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget bekendtgørelse om visse flytninger af registrerede heste mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige i høring.

DDD mener, at der er en reel risiko for smitteudbrud ved ukontrollerede flytninger, idet forordning 2020/688 indeholder en undtagelsesbestemmelse, der giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tillade flytning af registrerede heste uden ledsagende dyresundhedscertifikat og uden forudgående veterinær besigtigelse før transporten, når det sker med henblik på dyrets deltagelse i en konkurrence.

Læs DDDs høringssvar