Gå til sidens indhold

Høringssvar om om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til ændringer til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler i høring.

DDD har udtrykt bekymring om, at et veterinærlægemiddel ikke må ordineres med en anden (kortere) behandslingslængde end den, der er angivet på produktet. Lægemiddelstyrelsen har i samarbejde med Fødevarestyrelsen forelagt DDDs bekymringer for EU-kommisionen og CVMP (The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use).

DDD finder det en glædelig melding, at Lægemiddelstyrelsen har truffet en positiv beslutning om at etablere en veterinær receptserver, så elektroniske recepter fremover kan fremsendes på sikker vis.

Læs DDDs høringssvar