Gå til sidens indhold

Høringssvar om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) finder det er hensigtsmæssigt, at kravet om mærkning er stort set ens for alle dyrearter.

DDD finder det dog stærkt bekymrende, at der for alle dyrearter er indsat en mulighed for dispensation til mærkning. DDD mener, at der tydeligt skal anføres under, hvilke helt særlige og specifikke forhold der kan opnås dispensation. Det vil også være i tråd med Ombudsmandens vurdering af god forvaltning af dispensationsmuligheder.

Det giver praktiserende dyrlæger nogle udfordringer med at leve op til regelsættet for dyrlægers ordination og udlevering af lægemidler, når dyrlægerne skal ordinere lægemidler til dyr, som ikke er mærkede. DDD ser også udfordringer i, at dyr som fx svin først skal mærkes, når de er 9 måneder - hvordan kan og skal denne aldersgrænse kontrolleres?

Læs DDDs høringssvar