Gå til sidens indhold

Høringssvar om antimikrobielle stoffer/grupper, der skal forbeholdes brug i mennesker

Den Danske Dyrlægeforening har givet høringssvar til EU-Kommissionen over implementerende retsakt: "Designation antimicrobials or groups of antimicrobials reserved for treatment of certain infections in humans".

Dyrlægeforeningen er enige i, at resistensudviklingen skal begrænses, og at menneskers liv kommer i første række. Imidlertid ser DDD fortsat udfordringer i forhold til forståelsen af brug af antibiotika til både produktionsdyr og familiedyr og sammenhængen med resistensudvikling. Det er således DDD opfattelse, at det ikke er brugen af antibiotika til dyr, der er en trussel mod folkesundheden, men forkert brug af antibiotika i både mennesker og dyr, der fremmer resistensproblemerne i hele verden.

En samlet dansk dyrlægestand opfordrer derfor de europæiske institutioner og medlemsstaternes myndigheder til at modstå det politiske pres, der baseres på antagelser og forestillinger, og fastholde kravet om en evidensbaseret tilgang, når løsningerne skal findes.

Læs DDDs høringssvar