Gå til sidens indhold

Høringssvar om lister over overførbare dyresygdomme og anmeldepligt samt bekæmpelse af disse

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til ændringer til bekendtgørelse om lister over overførbare dyresygdomme og anmeldepligt samt bekæmpelse af disse i høring.

Med denne bekendtgørelse vil en række nuværende liste 2-sygdomme blive flyttet til liste 1 og dermed en skærpelse i forhold til dyrlægens pligter i forbindelse med mistankeanmeldelser.

DDD forudser, at det bliver problematisk for visse af de sygdomme, der fremadrettet bliver til liste 1-sygdomme og det potentielt vil have store arbejdsmæssige konsekvenser for de praktiserende dyrlæger og kræve mange ressourcer fra Fødevarestyrelsen i forhold til at skulle følge op på et øget antal mistankeanmeldelser.

Læs DDDs høringssvar