Gå til sidens indhold

Høringssvar til lov om hold af dyr, dyrevelfærdsloven mv.

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til lov om hold af dyr, dyrevelfærdsloven, lov om dyrlæger, lov om dyreforsøg og lov om foderstoffer i høring.

DDD ønsker endnu engang at udtrykke vores kritik over det forhold, at de praktiserende dyrlæger pålægges en afgift i forbindelse med kontrol af dyrlægers anmeldepligt. Dette er en helt ny praksis, som afgiftsbelægger dyrlægers arbejde.

Læs DDDs høringssvar