Gå til sidens indhold

Retningslinjer om coronavirus COVID-19

Faggruppe Familiedyr har udarbejdet følgende retningslinjer om coronavirus på baggrund af retningslinjer, som er offentliggjort fra World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 20. marts 2020 samt anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

COLOURBOX9583680

Fakta

 • Den nye coronavirus kaldes nu officielt for SARS-CoV-2, og sygdommen, som den forårsager, kaldes forkortet for COVID-19.
 • Den dominerende smittevej for COVID-19 er fra menneske til menneske.
 • Det tyder på, at COVID-19-virussen opstod fra en dyrekilde. Undersøgelser pågår stadig for at lokalisere kilden og fastlægge den potentielle rolle, som et eventuelt dyrereservoir kan spille. Til dato er der imidlertid ikke tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at identificere kilden eller til at forklare den oprindelige overførelsevej fra en dyrekilde til mennesker.
 • Data peger på, at COVID-19-virussen er en nær slægtning til andre coronavira, som findes i Rhinolophus-flagermus. Muligvis kræver transmission til mennesker en mellemvært, som ikke er identificeret endnu.
 • Der er ingen evidens for, at kæledyr kan overføre smitte mellem mennesker.
 • Canine Coronavirus (CCoV og CRCoV) kan forårsage henholdsvis diarré og respiratorisk infektion hos hund. Feline Coronavirus (FCoV) er en almindeligt forekommende asymptomatisk tarminfektion hos katte, men kan i sjældne tilfælde mutere til en mere viral form (Felin Infektiøs Peritonitis). Både Canine- og Feline Coronavirus er alpha-coronavirus, men er ikke koblet til det nuværende udbrud af COVID-19 (SARS-Cov-2 er beta-virus).

Vi anbefaler, at man løbende holder sig orienteret om den seneste udvikling og opdaterede information om COVID-19 vedrørende dyr på OIEs (World Organization for Animal Health) hjemmeside

Se også information til dyrlæger om COVID-19 og dyr. 

Vil du følge med i, hvordan COVID-19 spredes, kan du holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og hos Centers for Disease Control and Prevention, som WSAVA refererer til.

Ofte stillede spørgsmål

DDD følger udviklingen af COVID-19 og opdaterer løbende vores retningslinjer og svar på ofte stillede spørgsmål om COVID-19 og kæledyr.

Opdateringerne er blandt andet baseret på WSAVAs retningslinjer for dyrlæger og svar på ofte stillede spørgsmål. Nedenfor finder du et oversat udpluk suppleret med DDDs tilføjelser.

Du kan finde yderligere information om coronavirus og kæledyr på DDDs side, der er målrettet dyreejere.

 • Kan COVID-19 smitte til kæledyr?

  På verdensplan er der pt. fundet 1 kat og 2 hunde, der er testet positive for COVID-19, og hvor man mener, at smitten stammer fra dyrets ejer.

  Overførsel af virus fra mennesker til pattedyr er i teorien mulig, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

  Det er også vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger vedrørende hygiejne og afstand, er sandsynligheden for at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

 • Skal jeg undgå kontakt med kæledyr eller andre dyr, hvis jeg er syg med COVID-19?

  Du bør begrænse kontakten med kæledyr og andre dyr, hvis du er bekræftet syg med COVID-19.

  Hvis det er muligt, skal du lade et andet medlem af din husstand passe dine dyr, mens du er syg. Hvis du er syg af COVID-19, skal du undgå direkte kontakt med dit kæledyr, herunder klap, kram og at blive "kysset".

 • Hvad skal jeg gøre, hvis et kæledyr udvikler en uforklarlig sygdom og har haft kontakt til en person med dokumenteret COVID-19-infektion?

  Modtager du som dyrlæge en henvendelse om et dyr, hvis ejer er bekræftet smittet med COVID-19 (eller i karantæne), og hvor dyret har symptomer, som kan mistænkes relateret til COVID-19, skal du som dyrlæge straks kontakte Fødevarestyrelsen. Styrelsen vil vejlede dig om, hvordan du skal håndtere situationen i forhold til evt. smittebeskyttelse.

 • Hvordan skal man forholde sig i forhold til kæledyr i områder, hvor virus er aktiv?

  Kæledyrsejere skal undgå kontakt med dyr, de ikke er bekendt med, og altid vaske deres hænder før og efter at have håndteret et dyr.

  Hvis ejere er syge med COVID-19, bør de undgå kontakt med dyrene.

 • Skal dyrlæger vaccinere hunde mod Canine Coronavirus på grund af risikoen for SARS-CoV-2?

  De vacciner, der findes på det globale marked mod hundens coronavirus, er beregnet til at beskytte mod enterisk coronavirusinfektion og er ikke godkendt til beskyttelse mod luftvejsinfektioner.

  Dyrlæger bør derfor ikke bruge sådanne vacciner med tanke på, at der kan være en form for krydsbeskyttelse mod COVID-19.

  Der er ingen evidens for, at de godkendte vacciner giver krydsbeskyttelse imod infektionen med COVID-19, da enteriske og respiratoriske vira er markant forskellige varianter af coronavirus. Der findes i øjeblikket ingen vacciner for respiratorisk coronavirusinfektion hos hund.

 • Hvis mit kæledyr har været i kontakt med en, der er syg af COVID-19, kan det så sprede sygdommen til andre mennesker?

  Det vides endnu ikke med sikkerhed, men der er ikke grund til at antage, at familiedyr kan bidrage til at sprede SARS-CoV-2.

  Der er i øjeblikket ingen beviser for, at familiedyr kan være en kilde til infektion for mennesker. Dette er dog en situation, der hurtigt udvikler sig, og oplysninger vil blive opdateret, når de bliver tilgængelige.

 • Hvilke overvejelser er der om kæledyr, der har været i kontakt med mennesker, der er inficeret med COVID-19?

  Mens SARS-CoV-2 synes at være fremkommet fra en dyrekilde, spreder den sig nu fra person til person. Man mener, at spredningen fra person til person hovedsageligt forekommer via dråber, når en inficeret person hoster eller nyser.

  Selvom der ikke er noget bevis for, at kæledyr spiller en væsentlig rolle i epidemiologien af COVID-19, bør streng håndhygiejne opretholdes af dyrlæger og andet personale, især hvis der er tale om et dyr, der har været i kontakt med en inficeret person.

  Informationen om de mulige smitteveje for SARS-CoV-2 opdateres løbende både hos Sundhedsstyrelsen og hos de øvrige landes myndigheder. WSAVA henviser således til Centers for Disease Control and Prevention

  I forhold til, hvordan du skal beskytte dig selv og andet klinikpersonale, kan du besøge Sundhedsstyrelsens hjemmeside for optimal smittebeskyttelse. 

   

 • Skal man teste kæledyr for COVID-19?

  Der er på nuværende tidspunkt global konsensus om, at COVID-19-test reserveres til human brug for at sikre forsyningerne til sundhedsvæsenet verden over.

  Dyrlæger bør derfor ikke som udgangspunkt tilbyde dyreejere at få testet kæledyr. Har man som dyrlæge mistanke om, at et dyr har COVID-19-symptomer, isoleres dyret og Fødevarestyrelsen kontaktes.

Kontakt

Karin Melsen
Dyrlæge, politisk chefrådgiver

Politik / Kommunikation

Karin