Gå til sidens indhold

COVID-19 hos mink, fritter, ildere og andre dyr er nu en anmeldepligtig sygdom

Med virkning fra den 22. juni 2020 er COVID-19 blevet en anmeldepligtig sygdom hos dyr. De nye regler betyder, at du som dyrlæge har pligt til at sikre, at Fødevarestyrelsen bliver informeret ved mistanke om COVID-19 pelsdyrholdet samt hos øvrige dyrearter, herunder kæledyr.

COLOURBOX34869537

Siden er opdateret 30. juni 2020

Fødevarestyrelsen har besluttet at gøre infektion med COVID-19 til en anmeldepligtig sygdom. De nye regler betyder, at infektion med COVID-19 hos pelsdyr (mink, ildere og fritter) nu falder ind under liste 1-sygdomme, der skal anmeldes til Fødevarestyrelsen straks ved mistanke, mens COVID-19 hos andre dyrearter er anmeldepligtig ved konstatering (liste 2-sygdom).

Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr (Bekendtgørelse nr. 921 af 20/06/2020) beskriver dyrlægens forpligtigelser, og hvordan du skal håndtere en mistanke om COVID-19.   

De nye regler indebærer blandt andet:

  • En pelsdyravler, der ser et eller flere pelsdyr i pelsdyrholdet med symptomer på COVID-19 som diarre, opkast, luftvejssymptomer eller forøget temperatur, skal tilkalde dyrlægen. Dyrlægen skal underrette Fødevarestyrelsen, hvis mistanken ikke kan udelukkes.
  • Pelsdyrholdets ejer har pligt til at sørge for at underrette alle, der kommer i kontakt med pelsdyrholdet, herunder destruktionsanstalt, pelsningscentral, fodercentral, konsulent, dyrlæge m.fl., om, at pelsdyrholdet er mistænkt smittet med COVID-19.
  • Får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af COVID-19 hos et pelsdyr, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen og efter dennes anvisning udtage og indsende materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium.

Ved mistanke om COVID-19 i minkbesætninger udsteder Fødevarestyrelsen et såkaldt Offentligt Tilsyn (OT), der registreres i CHR-registret på den pågældende besætnings CHR-nummer. Her kan det også ses, om der er efterfølgende påvises COVID-19 – altså om udtagne mistankeprøver er blevet testet positive. Er prøverne negative, fjernes OT også i CHR-registret.

Vejledninger om forholdsregler ved adgang til minkfarme

Fødevarestyrelsen har udsendt retningslinjer om forholdsregler ved adgang til minkfarme med eller uden mistanke om COVID-19.

Får dyrlægen oplysninger fra en ejer af et pelsdyrhold, der giver anledning til mistanke om infektion med COVID-19 i pelsdyrholdet, skal dyrlægen tage særlige forholdsregler i forbindelse med adgangen til besætningen, herunder:

  • Anvende kedeldragt eller engangsovertræksdragt
  • Anvende åndedrætsværn minimum FFP2
  • Anvende beskyttelsesbriller eller ansigtsvisir

Ved adgang til minkfarme uden mistanke om COVID-19 skal du som dyrlæge især være opmærksom på at:

  • Skifte til rent arbejdstøj og rent fodtøj. Vask hænderne med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde. Afslut med hånddesinfektion. Undlad fingerringe, armbåndsure o.l.
  • Anvende barriere fx plastafskærmning eller maske/mundbind (kirurgisk maske type II eller III) eller ansigtsvisir, hvis minkene skal håndteres (afstand < 1 m).

Læs om forholdsregler ved kontakt til mink, hvor der ikke er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19

Læs om forholdsregler ved kontakt til mink, hvor der er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19

COVID-19 hos øvrige dyrearter

DDD har været i dialog med myndighederne vedrørende retningslinjer for dyrlægers praktiske håndtering af mistanke om COVID-19 i andre dyrearter, inkl. ilder og fritter, der holdes som familiedyr, hvor COVID-19 angives som en liste 2-sygdom. Som udgangspunkt oplyser Fødevarestyrelsen, at dyrlæger kan tage de samme forholdsregler ved kontakt med andre dyrearter med mistanke om COVID-19, som man tager ved kontakt med mink, hvor der er mistanke om smitte med COVID-19.