Gå til sidens indhold

COVID-19 hos mink, fritter, ildere og andre dyr er nu en anmeldepligtig sygdom

Med virkning fra den 22. juni 2020 er COVID-19 blevet en anmeldepligtig sygdom hos dyr. De nye regler betyder, at du som dyrlæge har pligt til at sikre, at Fødevarestyrelsen bliver informeret ved mistanke om COVID-19 pelsdyrholdet samt hos øvrige dyrearter, herunder kæledyr.

COLOURBOX34869537

Siden er opdateret 20. juli 2020

Fødevarestyrelsen har besluttet at gøre infektion med COVID-19 til en anmeldepligtig sygdom. De nye regler betyder, at infektion med COVID-19 hos pelsdyr (mink, ildere og fritter) nu falder ind under liste 1-sygdomme, der skal anmeldes til Fødevarestyrelsen straks ved mistanke, mens COVID-19 hos andre dyrearter er anmeldepligtig ved konstatering (liste 2-sygdom).

Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr (Bekendtgørelse nr. 921 af 20/06/2020) beskriver dyrlægens forpligtigelser, og hvordan du skal håndtere en mistanke om COVID-19.   

De nye regler indebærer blandt andet:

 • En pelsdyravler, der ser et eller flere pelsdyr i pelsdyrholdet med symptomer på COVID-19 som diarre, opkast, luftvejssymptomer eller forøget temperatur, skal tilkalde dyrlægen. Dyrlægen skal underrette Fødevarestyrelsen, hvis mistanken ikke kan udelukkes.
 • Pelsdyrholdets ejer har pligt til at sørge for at underrette alle, der kommer i kontakt med pelsdyrholdet, herunder destruktionsanstalt, pelsningscentral, fodercentral, konsulent, dyrlæge m.fl., om, at pelsdyrholdet er mistænkt smittet med COVID-19.
 • Får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af COVID-19 hos et pelsdyr, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen og efter dennes anvisning udtage og indsende materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium.

Ved mistanke om COVID-19 i minkbesætninger udsteder Fødevarestyrelsen et såkaldt Offentligt Tilsyn (OT), der registreres i CHR-registret på den pågældende besætnings CHR-nummer. Her kan det også ses, om der er efterfølgende påvises COVID-19 – altså om udtagne mistankeprøver er blevet testet positive. Er prøverne negative, fjernes OT også i CHR-registret.

Nye regler om COVID-19 bl.a. med forholdsregler ved adgang til minkfarme

Fødevarestyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse (nr. 1172 af 17. juli 2020) med nyt i forhold til tidligere - se boks nederst.

Bemærk, at der nu er krav om anvendelse af åndedrætsværn FFP3 ved adgang til pelsdyrbesætninger med mistanke om eller smittet med COVID-19. Det er pelsdyravlerens pligt at både personale og personer, der lejlighedsvis kommer i besætningen (dyrlæger), anvender værnemidlerne, men det kan anbefales, at dyrlægerne anskaffer egne FFP3 masker.

COVID-19 hos øvrige dyrearter

DDD har været i dialog med myndighederne vedrørende retningslinjer for dyrlægers praktiske håndtering af mistanke om COVID-19 i andre dyrearter, inkl. ilder og fritter, der holdes som familiedyr, hvor COVID-19 angives som en liste 2-sygdom. Som udgangspunkt oplyser Fødevarestyrelsen, at dyrlæger kan tage de samme forholdsregler ved kontakt med andre dyrearter med mistanke om COVID-19, som man tager ved kontakt med mink, hvor der er mistanke om smitte med COVID-19.

COVID-19 i pelsdyr - opdateret bekendtgørelse

Fødevarestyrelsen har opdateret bekendtgørelsen om COVID-19 i pelsdyr med følgende ændringer/tilføjelser:

 • Bekendtgørelsen omfatter nu kun pelsdyr (mink og ilder) i pelsdyrhold, der har pligt til at lade sig registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister. Listebekendtgørelsen er tilsvarende opdateret:
  • Infektion med SARS-CoV-2 (COVID-19) hos mink og ildere, der har pligt til at lade sig registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister, er anmeldepligtig ved mistanke (liste 1).
  • Infektion med SARS-CoV-2 (COVID-19) hos andre dyrearter end mink og ildere, der har pligt til at lade sig registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister, er anmeldepligtig ved konstatering (liste 2). Kontakt dog altid Fødevarestyrelsen inden prøveindsendelse.
 • Afsnittet om kliniske symptomer er opdateret, så der nu står således: ”Der er mistanke om COVID-19, når der i et pelsdyrhold hos flere pelsdyr optræder luftvejssymptomer, herunder særligt:
  • stødende eller pustende vejtrækning,
  • vejrtrækning med åben mund, eller
  • vandigt flåd fra snuden.
   Symptomerne kan forekomme i kombination med andre kliniske symptomer, bl.a. forøget dødelighed, øjenflåd, nedstemthed og sløvhed.”
 • Håndteringen af smittede besætninger er ændret, således, at de som udgangspunkt ikke længere aflives. Fremover vil smittede besætninger forblive under offentligt tilsyn og underlagt yderligere krav og restriktioner. Det offentlige tilsyn kan ophæves, når Fødevarestyrelsen vurderer, at der ikke længere er smittefare.
 • Bekendtgørelsen indeholder nu krav om, at den ansvarlige for en pelsdyrbesætning skal etablere en COVID-19 smittebeskyttelsesplan med det formål at mindske risikoen for spredning af COVID-19 og forebygge smitte mellem mennesker og pelsdyr. Det betyder bl.a., at alle, herunder dyrlæger, der kommer i en pelsdyrbesætning skal, benytte værnemidler jf. besætningens smittebeskyttelsesplan.
 • Derudover fremgår nye regler om screening og overvågning for COVID-19 i pelsdyr.

De kommende uger skal alle minkbesætninger indsende prøver fra mink til test for COVID-19. Testresultaterne vil blive evalueret, når alle minkbesætninger har været testet to gange, hvorefter fødevareminister Mogens Jensen vil vurdere, om overvågningen skal fortsætte.

Læs mere om COVID-19 i mink på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Har du mistanke om COVID-19 i pelsdyr, så kontakt Fødevarestyrelsen:
VeterinærNord: 72275095
VeterinærSyd: 30675970
VeterinærØst: 72661809
Veterinærvagten: 70121800, mandag-torsdag kl. 16-20, fredag kl. 15-20, lørdag, søndag og helligdag kl. 10-20