Gå til sidens indhold

DDD går aktivt ind i arbejdet om ny EU-forordning om hunde og kattes velfærd og sporbarhed

En ny forordning, som blandt andet skal bidrage til at dæmme op for den illegale handel med hunde, ser formentlig snart dagens lys. Gennem de seneste måneder har Den Danske Dyrlægeforening arbejdet intensivt med emnet og givet høringssvar både nationalt til Fødevarestyrelsen, direkte til EU-Kommissionen og senest til Den Nationale Komité for Landbrugsdyr. Det er derfor glædeligt, at DDDs synspunkter er medtaget i et samlenotat, som netop er sendt til Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg.

 

Generelt ser DDD positivt på, at der nu stilles krav på tværs af EU-medlemslandene, når det drejer sig om fx mærkning og registrering af hunde og katte. Det skal sikre en bedre sporbarhed, når hunde og katte handles i erhvervsøjemed. Vi så dog gerne, at kravet også omfattede privates hold af hunde og katte, siger Hanne Knude Palshof, Formand for DDD.

 

Et andet punkt, som DDD har holdt fast i, er, at der bør være et generelt forbud mod hale- og ørekupering af hunde, ligesom foreningen mener, at det skal forbeholdes dyrlæger at aflive hunde og katte, og at aflivningen skal ske ved anerkendte metoder, uanset dyrets alder.

 

Overordnet set er der dog mange gode takter i det udkast til forordningsteksten, som har været i høring. Fx foreslås også, at mikrochips skal bære landekode, at der stilles krav om årligt dyrlægetilsyn i virksomheder, og at der fortsat er mulighed for at have strengere nationale regler.

 

Du kan læse samlenotatet her 

https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/MOF/bilag/424/2853467.pdf

 

og DDDs høringssvar her

Høringssvar om hundes og kattes velfærd og sporbarhed | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk)