Gå til sidens indhold

Høringssvar om hundes og kattes velfærd og sporbarhed

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget notat til § 2-Udvalget (Landbrug) og Den Nationale Komité for landbrugsdyr vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om hundes og kattes velfærd og sporbarhed i høring.

DDD støtter generelt de foreslåede dyrevelfærdsmæssige forbedringer for de mange dyr, der opdrættes og handles i medlemsstaterne og over EU’s grænser, herunder også illegalt. Vi har, som et fremgår af notatet, også tidligere afgivet høringssvar vedrørende Kommissionens forslag. I nærværende høringssvar er der suppleret med yderligere bemærkninger.

Læs DDDs høringssvar her