Gå til sidens indhold

DDD: Hvorfor skal det være nødvendigt at forskelsbehandle dyrehold i naturnationalparkerne?

Mens Fødevareminister Jacob Jensen lægger vægt på evaluering og kontrol, står DDD stejlt imod dispensationsmulighederne fra dyrevelfærdsloven og insisterer på at fokus bør ligge på at beskytte biodiversiteten uden at kompromittere dyrenes velfærd.

Hest I Skov

Regeringens beslutning om at etablere naturnationalparker i Danmark har affødt debat og splittelse både i den brede offentlighed og mellem flere politiske partier og dyrevelfærdsorganisationer. Også Den Danske Dyrlægeforening har igen og igen påpeget den udfordrende balance mellem hensynet til biodiversiteten og dyrene.

Specielt muligheden for at kunne dispensere fra flere paragraffer i dyrevelfærdsloven vækker stor bekymring hos Den Danske Dyrlægeforening – simpelthen fordi det er usikkert, om der vil blive taget tilstrækkeligt hånd om de udsatte dyr.

Hanne Knude Palshof, formand for Dyrlægeforeningen, udtaler:

- Vi kan ikke se, hvorfor det skal være nødvendigt at forskelsbehandle denne type dyrehold fra andre. Faktisk mener vi, at der er brug for endnu mere specifikke regler, der skal sikre dyrenes velfærd, når de udsættes i naturplejeprojekter som fx naturnationalparker, da vores erfaringsgrundlag endnu er meget sparsomt.

Vi skal ikke eksperimentere med dyrenes velfærd

I lyset af den aktuelle debat og forberedelserne til etableringen af Naturnationalpark Fussingø og Naturnationalpark Gribskov har Fødevareminister Jacob Jensen (V) i en pressemeddelelse forsikret, at der vil blive ført løbende kontrol med dyrene som om, der ikke var givet dispensation, i den periode, hvor evalueringen af dyrevelfærden og dispensationsmulighederne i de kommende naturnationalparker foregår.

Hanne Knude Palshof finder det positivt, at ministeren har besluttet, at dispensationsmuligheden skal evalueres, men hun mener dog, at det bør vendes rundt.

- Fokus bør i stedet være på at evaluere biodiversiteten uden at eksperimentere med dyrenes velfærd. Lad os gøre de gode erfaringer og bygge videre derfra – det behøver vi ikke dispensationer til.

- Mens manges øjne kommer til at hvile på dyrene i de kommende naturnationalparker, raser debatten videre med spørgsmål om, hvorvidt dispensationsmulighederne er nødvendige, og hvorvidt de bringer dyrenes velfærd i fare. Det bliver derfor altafgørende, hvordan kontrollerne, kvaliteten af dataindsamlingen og den efterfølgende evaluering af dyrevelfærden i disse områder falder ud, siger DDD-formanden.

Læs også: DDD: Målet helliger midlet – det er uacceptabelt! | Den Danske Dyrlægeforening

DDD er repræsenteret i interessentgruppen for naturnationalparkerne med Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg. Sideløbende samarbejder DDDs ad hoc-gruppe med relevante interessenter om at sikre dyrevelfærden i naturplejeprojekter gennem flere politiske initiativer.