Gå til sidens indhold

DDD: Uholdbar model for håndtering af mistankeanmeldelser

Flere dyresygdomme står over fra at ændre status til liste 1-sygdomme allerede med udgangen af maj måned i år. Det gælder både nogle liste 2-sygdomme, men også sygdomme, som ikke tidligere har været anmeldepligtige. Den Danske Dyrlægeforening forudser et øget, men også unødvendigt arbejdspres for både den praktiserende dyrlæge og Fødevarestyrelsen, hvis ikke der findes en løsning, der på en realistisk måde kan håndtere mistankeanmeldelser i praksis.

20141117 170634 A 11Mb (1)

Hvis et dyr er under mistanke for at være inficeret med en anmeldepligtig sygdom, skal dyrlægen i hvert tilfælde søge mistanken be- eller afkræftet. Alvorlige sygdomme (liste 1) skal anmeldes af dyrlægen til Fødevarestyrelsen straks ved mistanke, mens de mindre alvorlige (liste 2) først skal anmeldes ved påvisning.

Som en konsekvens af indførelsen af EU’s Animal Health Law er der flere nuværende liste 2-sygdomme, der ændrer status til liste 1-sygdomme, og det vil derfor også være en skærpelse i forhold til dyrlægens pligter i forbindelse med mistankeanmeldelser.

DDD forudser, at det potentielt vil have store arbejdsmæssige konsekvenser for de praktiserende dyrlæger og kræve mange ressourcer fra Fødevarestyrelsen i forhold til at skulle følge op på et øget antal mistankeanmeldelser.

Det gælder blandt andet Q-feber, der er almindeligt forekommende i danske kvægbesætninger.

- Hvis dyrlægen skal blive i besætningen til Fødevarestyrelsen ankommer, og dyrlægen ikke må komme i andre besætninger i 48 timer, vil det blive overordentligt svært at håndtere i praksis, siger formand for Faggruppe Kvæg, Helle Slot.

Paratuberkulose ændrer ligeledes status til at være en liste 1-sygdom.

- Paratuberkulose er stadig et almindeligt forekommende fund i Danmark og vil derfor ofte kunne være en differentialdiagnose. DDD ønsker en præcisering af, hvor grænsen går for, hvornår Fødevarestyrelsen skal tilkaldes af den praktiserende dyrlæge. Skal dyrene være positive ved blodprøve eller er det en mistanke ved gødningsprøve og/eller kliniske symptomer, spørger Helle Slot.

For heste drejer det sig om Equin virus arteritis (EVA), der ofte kunne være en differentialdiagnose hos heste med feber.

- Der ses ofte serokonverterede heste, der enten har været subkliniske eller ikke har udvist mere end milde symptomer. DDD ønsker også her en præcisering af, hvilke kriterier der skal ligge til grund for en mistankeanmeldelse for EVA, siger formand for Faggruppe Heste, Ginnie Holmes Hørning og tilføjer, at det samme gælder Contagiøs equin metritis (CEM), der ved nedsat fertilitet hos hopper vil være en differentialdiagnose og dermed en mulig mistankeanmeldelse.

Nødvendigt at finde en realistisk model

Både de praktiserende dyrlæger og embedsdyrlægerne spiller en vigtig rolle i overvågningen af anmeldepligtige sygdomme i Danmark – og konsekvenserne af ændring af status af ovennævnte sygdomme fra liste 2- til liste 1-sygdom er store, eftersom sygdommene ofte kunne være en differentialdiagnose. I et høringssvar appellerer DDD derfor til, at Fødevarestyrelsen er indstillet på at finde en realistisk måde at håndtere mistankeanmeldelser for ovenstående sygdomme.

DDD anerkender, at der på forhånd er indskrevet, at der dispenseres for reglen om 48 timers karantæne for dyrlægen ved nogle af liste 1-sygdommene, og at der kan indgås aftale med Fødevarestyrelsen om, at besætningen kan forlades efter anmeldelse (§3 stk. 2).

DDD ønsker dog i den forbindelse, at der indgås en forhåndsaftale vedrørende undtagelserne i § 3, for derved at undgå unødvendigt arbejdspres for både den praktiserende dyrlæge og Fødevarestyrelsen.

Nye liste 1-sygdomme

Flere dyrearter:

 • Ebola
 • ParaTB
 • Q feber (ny for kvæg)
 • Surra

Kvæg:

 • Bovin Genital Campylobacteriose
 • Bovin Virus Diarré
 • Kvægpest virus
 • Infektiøs Bovin Rhinotracheitis/Infektiøs Pustulær Vaginitis
 • Trichomoniasis

Svin:

 • PRRS

Får/Geder:

 • Brucello Ovis
 • Ondartet lungesyge (geder)

Heste:

 • Contagiøs Equin Metritis (CEM)
 • Equin Arteritis Virus (EVA)

Fjerkræ:

 • Lavpatogen Avian Influenza
 • Hønsetyfus (S.Gallinarum/S.Pullorum/S.Arizonae)
 • Mycoplasma hos fugle

Akvakultur:

 • Bonamia exitiosa + ostreae
 • Perkinsus olseni + Perkinsus marinus
 • Infektiøs lakseanæmi virus (HPR + HPRO)
 • Koi-herpesvirus sygdom
 • Onchorchynchus masou virus

Padder:

 • Batrachochytrium salamanchivorans