Gå til sidens indhold

Dyrevelfærd: Regelforenkling bør omfatte alle dyrearter

Den Danske Dyrlægeforening hilser regelforenklingen af lovkomplekset på dyrevelfærdsområdet velkommen, men oprydningsarbejdet må ikke gå ud over dyrevelfærden og slet ikke glemme dyrearter.

Visse dyrearter er ikke prioriteret i regelforenklingen af lovkomplekset på dyrevelfærdsområdet. Dette gør Dyrlægeforeningen opmærksom på i sit høringssvar til Fødevarestyrelsen. DDD mener, at der i udkastet til de 12 nye bekendtgørelser bør skrues op for nysynet på dyrevelfærd, og at det bør omfatte flere dyrearter, herunder bl.a. opdateringer for lam/får samt akvakultur, men også i særlig grad katte. Det er DDDs opfattelse, at vilkårene for disse dyrearter devalueres indirekte eller slet ikke omtales i lovkomplekset.

DDD slår til lyd for, at en mere gennemgribende modernisering af det nuværende udkast, suppleret med bekendtgørelser for de dyrearter, der stadig ikke beskyttes tilstrækkeligt alene ved dyrevelfærdsloven, vil forhindre, at man får en række resterende bekendtgørelser med sparsomt, ofte uetisk og forældet indhold, hvilket må anses for værende imod den oprindelige tanke med Lovkompasset.

DDD mener, at arbejdet med at inddrage de øvrige dyrearter på bekendtgørelsesniveau har stor betydning – også selvom det måtte trække processen ud.

Læs DDDs høringssvar