Gå til sidens indhold

Nu kommer der mindstekrav til hold af katte

DDD er glad for, at der nu fastsættes mindstekrav for hold af katte, men der mangler fortsat forbedrende tiltag.

COLOURBOX3769216

Den Danske Dyrlægeforening har netop afgivet høringssvar på nye regler om kattehold, der ifølge Fødevarestyrelsen skal sikre kattes sundhedsmæssige og adfærdsmæssige behov, og som skal opfylde formålet om at sikre dyrevelfærd for katte på samme niveau som fx hunde.

DDD mener dog, at der mangler flere forbedringer for kattene i Fødevarestyrelsens udkast.

DDD er blandt andet modstander af, at lægmand fortsat må aflive killinger op til 7 dage gamle, og efterlyser krav om mærkning og registrering af katte, som det er tilfældet i fx Sverige. Mærkning og registrering er en forudsætning for at kunne identificere kattes tilhørsforhold, sikre sporbarhed og fremme håndteringen af reelt herreløse katte. Det er samtidig væsentligt, at der entydigt kan skelnes mellem kattene i forbindelse med dyrlægers og myndigheders tilsyn og kontrol.

For at hjælpe de tilsynsførende dyrlæger med at sikre en entydig og standardiseret overholdelse af de forhold, der er specificeret i bekendtgørelsen, har DDD bedt Fødevarestyrelsen om at udarbejde en vejledning til tilsynsførende dyrlæger, der anviser retningslinjer for tilsynet med kattehold.

Læs DDDs høringssvar her