Gå til sidens indhold

Høringssvar om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af katte i høring.

DDD ser positivt på, at der nu fastsættes mindstekrav for hold af katte, der skal tilgodese dyrenes sundhedsmæssige og adfærdsmæssige behov, og som skal opfylde formålet om at sikre dyrevelfærd for katte på samme niveau som fx hunde.

DDD mener dog, at der mangler forbedrende tiltag om fx aflivning af killinger samt identifikation af katte. Mærkning og registrering af katte er en forudsætning for at kunne identificere kattes tilhørsforhold, sikre sporbarhed og fremme håndteringen af reelt herreløse katte. Det er væsentligt, at der entydigt kan skelnes mellem kattene i forbindelse med tilsyn og kontrol. For at kunne udføre den kontrol, som er specificeret i bekendtgørelsen og sikre regelefterlevelse, bør alle katte mærkes og registreres, som det allerede er tilfældet i flere af de lande, fx Sverige, som vi sammenligner os med.

For at hjælpe de tilsynsførende dyrlæger med at sikre en entydig og standardiseret/korrekt overholdelse af de forhold, der er specificeret i bekendtgørelsen, anmoder DDD Fødevarestyrelsen om at udarbejde en vejledning til tilsynsførende dyrlæger, der anviser retningslinjer for tilsynet med kattehold. 

Læs DDDs høringssvar