Gå til sidens indhold

Høringssvar om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner

DDD mener, at formuleringen "egnede faciliteter" skal præciseres nærmere. En undersøgelse blandt foreningens medlemmer har vist, at der er en udbredt opfattelse blandt embedsdyrlægerne af, at de fornødne faciliteter oftest ikke er til stede - og at det har betydning for, om embedsdyrlægerne kan udføre kontrolopgaverne fagligt tilfredsstillende. Følgende faciliteter bør være til stede: Mulighed for støvlevask, håndvask, toiletforhold, varme, lys, udsyn og internetadgang.

DDD mener heller ikke, at det bør være karantænedyrlægens opgave og ansvar at kontrollere, om faciliteten lever op til kravene i godkendelsen, når karantænedyrlægen ikke er en embedsdyrlæge.

Læs DDDs høringssvar