Gå til sidens indhold

DDD: Nye medicinregler bør implementeres med dansk særstatus

Den 28. januar næste år er skæringsdatoen for implementeringen af den nye europæiske veterinærlægemiddelforordning. Datoen kan blive skelsættende for den måde medicin fremadrettet må bruges til dyr, hvis ikke der fra dansk side fastsættes nationale særregler.

Shutterstock 1921637003

De nye EU-veterinærmedicinregler er meget præcise på en række punkter, og hvis ikke der fra dansk side fastsættes særregler, betyder det, at dyrlægens frihed til at anvende medicin risikerer at blive begrænset.

Dansk særstatus ligger inden for rækkevidde, idet veterinærlægemiddelforordning på nogle områder giver plads til national regulering.

Den Danske Dyrlægeforening har under udarbejdelsen af forordningen været aktiv i debatten om, hvilke udfordringer harmoniseringen i EU og den nye veterinærlægemiddelforordning giver på dansk grund. Fx hvilke lægemidler der bør reserveres til human brug, og DDD har kæmpet for at sikre, at dyrlægers ordinationsret bevares, så det er muligt at afvige fra lægemidlets produktresumé (SPC), når det er fagligt evident.

Dyrlægeforeningen har via dialog med Fødevarestyrelsen og høringssvar givet input, der skal begrænse forordningens negative konsekvenser for anvendelsen af veterinære lægemidler i Danmark.

- Det er bekymrende, at dyrlæger til enhver tid skal følge lægemidlets SPC og ikke længere har mulighed for at afkorte/tilpasse behandlingen til empirisk viden, resistensundersøgelser og ny evidens, men i stedet er tvungne til at følge den angiven doseringsmængde og -længde som angivet i markedsføringstilladelsen, siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

DDD frygter, at når dyrlæger tvinges til at følge et givent SPC, øges risikoen for yderligere resistensudvikling blandt både produktionsdyr og familiedyr som følge af forældede og ineffektive behandlingsregimer, der dikterer et unødvendigt overforbrug i visse sammenhænge og underbehandling i andre tilfælde.

Se: Ny veterinærlægemiddelforordning tvinger dyrlæger til at udskrive mere eller mindre medicin end nødvendigt

DDD mener desuden, at det er stærkt problematisk, at der med den nye forordning bliver mulighed for, at private kan indføre lægemidler, som kan være receptpligtige i Danmark. Den mulighed har en undergravende effekt på hele det arbejde, som blandt andre dyrlæger og samfund har varetaget gennem det seneste årti for at nedbringe resistensproblemerne og fremadrettet forbygge dette gennem restriktiv anvendelse af lægemidlerne.

Information til dyrlæger og dyreejer om konsekvenser

Dyrlægeforeningen skubber på for, at Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen udarbejder opdaterede vejledninger, der informerer dyrlæger og dyreejere om de konsekvenser, som de ændrede medicinregler medfører – fx i forhold til indberetning, udlevering og ordinationsret.

Læs DDDs høringssvar