Gå til sidens indhold

ADO indgår aftale med DA om arbejdsfordeling

Situationen med COVID-19 har skabt et øget behov for mere fleksibilitet i klinisk praksis. Flere virksomheder er ramt økonomisk og ansatte blive bedt om at gå ned i tid og arbejde i hold. ADO har derfor indgået en midlertidig aftale med DA om arbejdsfordeling. Aftalen gør det muligt at nedsætte den aftalte arbejdstid i en begrænset periode for at undgå afskedigelser.

ADOs og DAs aftale om arbejdsfordeling er et supplement til den nuværende overenskomst i klinisk praksis.

Aftalen giver mulighed for, at man frivilligt kan indgå en aftale med sin arbejdsgiver om at gå midlertidigt ned i tid mod, at man kan modtage supplerende dagpenge. ADO ser dette som en mulighed for, at de ansatte, der går ned i timer, ikke nødvendigvis behøver at miste meget på lønnen.

Aftalen er begrænset til 3 måneder og gælder frem til 1. juli 2020.

Afgørende punkter i aftalen

For ADO har det været afgørende vigtigt, at aftalen:

  • Har en udløbsdato
  • Ikke kan bruges til profitoptimering af ejer
  • Kun kan bruges, hvis der reelt er tale om en omsætningsnedgang i praksis, og at de ansatte forud er blevet orienteret om dette
  • Er frivillig for den ansatte at indgå – det vil sige, at den kun kan indgås, hvis der er enighed
  • Ikke kan indgås, hvis man samtidig sender andre hjem på fuld løn (trepartsaftalen)
  • Også kan bruges til de dyrlæger, der allerede har indgået en aftale om nedgang i tid
  • Kun kan indgås, hvis det forinden er undersøgt, om udfordringerne kan løses på anden vis.

Alle ovenstående dele er indskrevet i aftalen.

Generelle regler for en aftale om arbejdsdeling

Arbejdsfordeling er en ordning, hvor virksomheden nedsætter den aftalte eller overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode for at undgå afskedigelser.

Arbejdsdelingen skal aftales for virksomheden som helhed eller for en virksomhedsafdeling. Der kan derfor også aftales flere arbejdsfordelingsordninger på en virksomhed, så længe vilkårene er ens inden for den enkelte afdeling.

Alle i enheden/afdelingen skal være enige om at gå på en arbejdsfordelingsaftale. Aftalen kan derfor ikke indgås, hvis ikke der er enighed. Dette gælder alle faggrupper i virksomheden. På nuværende tidspunkt har DA ikke indgået en aftale om arbejdsfordeling med Serviceforbundet (veterinærsygeplejerskernes fagforeningen). 

Gældende regler for modtagelse af dagpenge

I den periode, hvor der ikke arbejdes, kan du modtage supplerende dagpenge fra din a-kasse. Det vil sige - du mister ikke ret til dagpenge ved at indgå en aftale om arbejdsfordeling. En af hjælpepakkerne fra regeringen var netop tre ekstra måneders dagpengeret - svarende til denne periode.

Ligeledes er du heller ikke forpligtet til at følge de sædvanlige regler for jobsøgning.

For at få dagpenge er det en betingelse, at ordningen er anmeldt til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Anmeldelsen er sket efter reglerne om udbetaling af supplerende dagpenge.

Du kan se aftalen om arbejdsfordeling her