Løn og honorar

 

/LRH 

Som medlem af ADO får du hjælp til de årlige lønforhandlinger, og når du skifter job. Vi rådgiver dig, så du kan stille de rigtige krav til din arbejdsgiver. Lønnen afhænger af mange faktorer, så du skal være opmærksom på lønniveauet og sammensætningen.

ADO har udformet en lønpolitik, der indrammer nogle af de centrale elementer i en lønpolitik. Det er et dynamisk papir, der vil blive udviklet i takt med, at der indgås nye overenskomster, nye trends i ansættelseskontakterne eller der opstår "nye" ansættelsesformer. Se mere her: ADOs lønpolitik september 2016.pdf 

I menuen til venstre finder du information om:

BEMÆRK at du skal være logget på hjemmesiden for at kunne se menupunkterne i venstre side.

Privatansat - lønstatistik
>Lønstatistik privatansatte dyrlæger
>Lønstatistik ansatte dyrlæger i klinisk praksis
>Spørgeskema til lønstatistik
>Minimalløn

Offentlig ansat - løntabel og lønstatistik
Lønforhandling

Økonomisk støtte til faglig aktivitet i udlandet

Offentligt ansat
For ansatte i det offentlige vil det være tillidsrepræsentanten (TR), der forhandler din løn. Du kan få oplysninger i sekretariatet, hvis du ikke ved, om der er en TR på din arbejdsplads. Findes der ikke en TR, er det ADO, der forhandler din løn, naturligvis i tæt dialog med dig.

Sammen udvikler vi kravene og skaber argumenterne. ADO forhandler med arbejdsgiveren, men der bliver først indgået aftaler, når du har givet din accept.

Størstedelen af forhandlingerne foregår via mail og telefon, men hvis der opstår problemer, eller der er særlige vanskelige forhandlingsvilkår, så kommer ADOs forhandlingskonsulent ud på arbejdspladsen.

Offentligt ansatte er ansat efter en kollektiv overenskomst, og lønnen består af en basisløn og forskellige tillæg - faste tillæg, individuelle tillæg, kvalifikationstillæg og funktionstillæg. Tillæggene forhandles på den enkelte arbejdsplads ved ansættelsen og derefter en gang årligt.

Privatansat
Som ansat på det private område kan du være ansat på en individuel kontrakt, og så skal du selv forhandle med arbejdsgiveren. Du kan naturligvis forud og undervejs få råd og vejledning i ADO. Brug også lønstatistikken, som kan være et godt værktøj, når lønniveauet skal vurderes. Du kan desuden få hjælp i ADO om lønforhold generelt og om, hvilke krav du skal stille til en ansættelseskontrakt.

Hvis du er ansat dyrlæge i klinisk praksis, er området styret af aftalen mellem ADO og PDA.   

 

 Kontakt i DDD

Telefon: 3871 0888
E-mail:

ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 12-12-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter