Gå til sidens indhold

Udtalelse vedrørende brugen af PMSG

Hormonet Equine chorion gonadotropin bliver brugt i både Danmark og resten af Europa til blandt andet brunstsynkronisering af søer. Under danske forhold bruges produktet ikke særlig ofte og kun til at fremkalde brunst ved problemsøer eller polte, der ikke har vist en normal brunst.

I Danmark er der godt 1 million søer, og her i landet sælges mellem 50.000 og 60.000 doser af det markedsførte produkt om året. Dermed drejer det sig om meget få søer, som bliver behandlet med produktet i Danmark, og det viser med alt tydelighed det, som de danske dyrlægerne også udtrykker – at produktet ikke er nødvendigt for dansk griseproduktion.

Den Danske Dyrlægeforening forventer, at alle produkter, som er godkendt og forhandles i Danmark, produceres under ordentlige og etisk gode forhold.

Hormonet bliver udvundet af drægtige hoppers blod, men det er dokumenteret, at blodtapningen foregår på en helt uacceptabel måde i både Sydamerika og på Island, hvor en stor del af produktionen til det europæiske marked foregår.

På baggrund af den foreliggende dokumentation, ønsker Den Danske Dyrlægeforening at udtrykke følgende holdning til emnet:

”Den Danske Dyrlægeforening fraråder, indtil lægemiddelproducenterne og hesteavlerne kan fremlægge dokumentation for at produktionen foregår efter instruksen, brugen af PMSG. Dette skyldes, at der forsat rejses tvivl om, hvorvidt der sker en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig behandling af de heste, der leverer blod til produktion af PMSG”.

Læs også: Et lys er tændt for et kæmpe mørkelagt hestevelfærdsmæssigt problem | Dansk Veterinærtidsskrift (ddd.dk)