Gå til sidens indhold

DDD er overordnet tilfreds med ny Fødevare- og Veterinæraftale

Efter flere års forsinkelse er den nye Fødevare- og Veterinæraftale endelig blevet vedtaget og erstatter dermed Veterinærforlig 3 og Fødevareforlig 4. Den Danske Dyrlægeforening hilser aftalen velkommen og glæder sig over flere positive centrale elementer, men er ærgerlig over, at obligatorisk sundhedsrådgivning i alle større dyrehold uanset dyreart ikke er medtaget i aftalen.

COLOURBOX25827282 (3)

I den nye Fødevare- og Veterinæraftale er DDD særligt tilfredse med, at Det veterinærmedicinske Råd, Videncenter for Dyrevelfærd og 3R Centeret fortsætter deres arbejde. Disse institutioner spiller en afgørende rolle i at sikre høj dyrevelfærd og videnskabeligt funderede beslutninger inden for veterinærmedicin.

Styrket beredskab og smittebeskyttelse

Aftalen indeholder flere positive punkter, som DDD har arbejdet for. Især styrkelsen af beredskabet og fokus på smittebeskyttelse er væsentlige fremskridt.

I den nye aftale er det en målsætning, at der skal være et øget samarbejde med brancheorganisationer og erhvervet samt et styrket tværfagligt samarbejde mellem myndighederne.

- Det er gode initiativer, der vil sikre, at Danmark er bedre forberedt på udbrud af smitsomme sygdomme og zoonoser og har et kriseberedskab klar, siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Hun lægger vægt på, at sameksistensen mellem dyr og mennesker altid vil medføre risiko for udbrud af sygdomme, som smitter mellem dyr og mennesker.

- Derfor er det essentielt, at vi styrker beredskabet og smittebeskyttelsen i Danmark, siger DDD-formanden og tilføjer samtidig, at dyrlæger spiller en afgørende rolle i at minimere denne risiko.

- Med vores brede uddannelsesbaggrund og fokus på fødevaresikkerhed og sygdomsforebyggelse kan vi forstå og håndtere zoonotiske sygdomme effektivt.

Reduktion af antibiotikaforbrug

I den nye aftale er reduktion af antibiotikaforbrug stadig højt på dagsordenen. Aftalen lægger op til at sænke grænsen for gult kort for grise, hvilket skal hjælpe med at opnå den ønskede reduktion på 8 % i forhold til 2018-niveauet. Desværre er der ikke lagt op til at gult kort aktiveres ved slagtekalve, som ellers er højt på liste om ønskede tiltag hos Dyrlægeforeningen.

Derudover arbejdes der med en model for benchmarking af dyrlæger og en opdeling af medicinforbrug mellem konventionelle og økologiske besætninger.

Dyrlægeforeningens ønske om en veterinær receptserver er også nævnt i aftalen. Det vil give et mere korrekte overblik over medicinforbruget hos alle dyr og ikke kun produktionsdyr – og frem for alt vil det fjerne de fejl, vi i dag ser på apotekerindberetningerne.

- Det er naturligvis bekymrende, at der fortsat sker mange og gentagne fejlindberetninger på dyrlægers autorisationsnummer i VetStat. DDD har i årevis kæmpet for en veterinær receptserver netop på grund af de hyppige indberetningsfejl, og det er derfor glædeligt, at der nu er udsigt til, at vi langt om længe kan få en veterinær receptserver, siger Hanne Knude Palshof.

Manglende obligatorisk sundhedsrådgivning

På trods af de mange positive elementer er DDD skuffet over, at obligatorisk sundhedsrådgivning i alle større dyrehold uanset dyreart ikke er medtaget i aftalen. DDD mener, at dyrevelfærden og sundheden i eksempelvis fjerkræ- og større fårebesætninger kunne forbedres væsentligt ved en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale.

- Regelmæssig sundhedsrådgivning kan gøre en stor forskel i produktionen. Vi ser i praksis, at det har en positiv effekt på både dyrevelfærd og sygdomsforebyggelse, når der er faste sundhedsrådgivningsaftaler, siger Hanne Knude Palshof og tilføjer, at det derfor er skuffende, at dette ikke er blevet prioriteret i den nye aftale.

Et positivt element er dog, at Fødevarestyrelsen fremadrettet vil udføre færre kontroller, og at der i stedet prioriteres at lave fokuserede, meningsfulde kontroller. Herudover vil der fremadrettet kun vil være en opfølgende kontrol og kun i meget få tilfælde  to (ved bøde eller politianmeldelse).

Ufinansieret styrket beredskab er en kæmpe udfordring

En anden bekymring er, at finansieringen af det styrkede beredskab ikke er beskrevet i aftalen. DDD finder det problematisk, at der tilsyneladende ikke er afsat midler til denne opgave, som kræver yderligere ressourcer for at kunne implementeres effektivt.

DDD har lagt et stort arbejde i forberedelserne til det nye veterinærforlig - både internt og i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Veterinærforlig 3, der var gældende fra 2018 til og med 2021, skulle i 2022 afløses af en ny fireårig aftale i form af veterinærforlig 4, men det er først nu, at den nye aftale er landet og nu som en Fødevare- og Veterinæraftale.

Dyrlægeforeningen ser nu frem til at fortsætte samarbejdet med myndigheder og andre interessenter for at sikre, at de positive elementer i aftalen bliver realiseret, og for at arbejde videre med de udfordringer, der stadig er uafklarede.

Læs den nye Fødevare- og veterinæraftale 2024-2027