Gå til sidens indhold

Høringssvar til diskussionsoplæg om veterinærlægemiddelforordningen

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget diskussionsoplæg til gennemførelsesretsakt under artikel 107 (6) i veterinærlægemiddelforordningen i høring.

Oplægget skal danne grundlag for Danmarks kommende input til kommende forhandlinger i EU om de betingelser, der skal gælde, for at dyrlæger må bruge visse grupper af antimikrobielle lægemidler efter kaskadereglen til kvæg, grise, visse fjerkræ samt hunde og katte.

Som udgangspunkt truer oplægget ikke den danske anvendelse af antimikrobielle lægemidler til de pågældende dyrearter, men DDD finder det stadig væsentligt, at Danmark kommer med sit indspil, for at debatten bliver nuanceret i EU. I sit høringssvar understreger DDD derfor vigtigheden af, at de kommende retsakter udarbejdes med fokus på de fastsatte kriterier, hvor der blandt andet skal tages hensyn til både dyrs og menneskers sundhed og dyrlægernes faglige råderum. DDD påpeger også vigtigheden af, at en behandling kan påbegyndes, før svaret på dyrkning og resistens foreligger, hvis dyrlægen vurderer det nødvendigt, idet dyrkning og resistensbestemmelse i flere lande kan tage op til flere arbejdsdage. Endelig støtter DDD op om, at der henvises til EMAs kategorisering af ansvarlig brug af antibiotika for at modvirke resistensudvikling i dyr og mennesker.

Læs høringssvaret