Gå til sidens indhold

Anvendelse af blystrimler til mærkning af røntgenbilleder udsættes

Faggruppe Familiedyr har haft en meget positiv og konstruktiv dialog med Dansk Kennel Klub (DKK) og KU SUND vedrørende vores medlemmers bekymringer om indførelse af FCIs krav om mærkning af røntgenbilleder til vurdering af HD og AD.

Kravet fra FCI skulle have trådt i kraft i Danmark på lige vilkår med eksisterende krav i andre europæiske lande pr. 1.februar, men DKK har reageret hurtigt og imødekommet vores ønske om at udsætte kravet om mærkning med blystrimler, indtil vi har fået afklaring vedrørende dokumentation for sikkerheden ved gentagen brug af produkterne, afklaring af behov for særlige forholdsregler i anvendelsen og evt. mulige alternativer, og ikrafttræden af de nye krav er derfor nu udsat på ubestemt tid.

I næste uge vil de danske bedømmere afholde møde med de øvrige nordiske lande og fremlægge de bekymringer, som FFs medlemmer har udtrykt i forbindelse med implementeringen af FCIs krav, og bede om input fra de øvrige lande i Nordisk Kennel Klub Unions røntgenpanel.

Vi takker DKK for det gode samarbejde og glæder os til at fortsætte dialogen, når der er kommet yderligere afklaring.