Gå til sidens indhold

Behandling af nytårsangst: Fødevarestyrelsen forlænger ansøgningsfrist

Fødevarestyrelsen vil i år undtagelsesvis og af dyrevelfærdsmæssige hensyn give mulighed for, at der kan meddeles dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat til enkeltdyr. Men det kræver, at alle markedsførte veterinære lægemidler er afprøvet, inden dyrlægen kan ordinere det.

COLOURBOX54020756

Den Danske Dyrlægeforening har gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på, at der i år kan være særlige udfordringer i forbindelse med behandling af hunde med nytårsangst – blandt andet fordi den korte ansøgningsfrist, som Styrelsen tidligere har oplyst, vil gøre det vanskeligt for dyrlæger at sikre, at de dyr, der har et reelt behov for meprobamat, kan nå at få det inden jul/nytår. Samtidig er der begrænset erfaring med flere af de markedsførte veterinære lægemidler mod nytårsangst og ikke særlig meget tid til at afprøve dem.

Fødevarestyrelsen har forståelse for de udfordringer, praktiserende dyrlæger står overfor netop i år og har derfor forlænget fristen for ansøgning om dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat til 25. november. Berettigede ansøgninger, der er indsendt inden ansøgningsfristen, vil blive besvaret inden jul/nytår.

Gælder dog kun særlige og veldokumenterede tilfælde

Fødevarestyrelsen vil undtagelsesvis og af dyrevelfærdsmæssige hensyn give mulighed for, at der kan meddeles dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat til enkeltdyr – også selvom alle tilgængelige veterinærlægemidler på markedet endnu ikke er afprøvet inden ansøgningsfristens udløb.

Det betyder, at dyrlæger i helt særlige tilfælde kan ansøge om magistrelt fremstillet meprobamat til en specifik patient inden fristen 25. november. Dyrlægen skal dog vente og kun ordinere meprobamat til patienten i tilfælde, hvor det viser sig, at:

  1. Ingen af de tilgængelige veterinærlægemidler på markedet har tilstrækkelig effekt
  2. Dyret oplever alvorlige bivirkninger af de markedsførte produkter
  3. Brugen af medicinen er kontraindiceret.

Det er vigtigt for sagsbehandlingen, at dyrlæger kun ansøger om dispensationen til de patienter, der reelt forventes at have et behov – og muligheden skal ses som en nødforanstaltning til behandling af de sværeste patienter, som opfylder kravene.

Dyrlægen kan i særlige tilfælde ansøge Fødevarestyrelsen om magistrel dispensation til patienten inden 25. november på virk.dk.

Dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet meprobamat til patienten enten afvises eller meddeles fra Fødevarestyrelsen.

Hvis afvises: Dyrlægen kan ikke ordinere meprobamat til den pågældende patient til nytår.

Hvis meddeles: De markedsførte veterinære lægemidler mod nytårsangst afprøves i dagene op mod nytår - dvs. Sileo, Pexion og Tessie (medmindre bivirkninger eller manglende effekt er observeret tidligere eller brug er kontraindiceret).

Ordination. Ved manglende effekt, kontraindikationer og/eller bivirkninger ved brug af produkterne kan dyrlægen om nødvendigt ordinere magistrelt fremstillet meprobamat til patienten.

Erfaringer skal gøres nu frem mod 2023

 Muligheden for at opnå dispensation er begrænset til nytåret 2022, da erfaringerne med behandling af nytårsangst hos hunde med de markedsførte produkter forventes at være bedre til nytåret 2023.

Dyrlægeforeningen vil gerne efter nytåret modtage input fra dyrlæger i familiedyrspraksis, for på den måde at medvirke til at skabe overblik over dette års erfaringer og skabe det bedste grundlag for nytåret 2023.

Læs mere hos Fødevarestyrelsen

Kaskadereglen er sidste udvej

Dyrlægen skal anvende et veterinært lægemiddel, der er markedsført i Danmark til dyrearten og indikationen.

Kaskadereglen må kun tage i brug, hvis der ikke er markedsført et lægemiddel til dyrearten og/eller indikationen.

Behandling af dyr i henhold til kaskadereglen sker under dyrlægens direkte personlige ansvar, og reglen må kun undtagelsesvist bringes i anvendelse og særligt med det formål at undgå uacceptable lidelser hos dyret (set i forhold til hvis dyret ikke blev behandlet).

*Hvis det under hensyn til dyrs sundhed vurderes at være nødvendigt at anvende andre end de i bilag 2 i Dyrlægebekendtgørelsen anførte lægemidler, kan en dispensationsansøgning til et magistrelt lægemiddel fremsendes til Fødevarestyrelsen.