Gå til sidens indhold

Dyrlægeforeningen støtter europæiske kollegaers kamp om retten til at behandle dyr med antibiotika

Den Danske Dyrlægeforening er aktivt gået ind i det fagpolitiske arbejde for at påvirke en afstemning i Europa-Parlamentet 13. september 2021 og dermed sikre fremtidens dyrevelfærd. Et åbent brev, underskrevet af DDD, opfordrer parlamentets medlemmer til at stemme imod det fremsatte beslutningsforslag, der kan få alvorlige konsekvenser for behandlingen af flere dyrearter.

FECAVA Objave Fvecampaign

Den Danske Dyrlægeforening er aktivt gået ind i det fagpolitiske arbejde for at påvirke en afstemning i Europa-Parlamentet 13. september 2021 og dermed sikre fremtidens dyrevelfærd. Et åbent brev, underskrevet af DDD, opfordrer parlamentets medlemmer til at stemme imod det fremsatte beslutningsforslag, der kan få alvorlige konsekvenser for behandlingen af flere dyrearter.

Det åbne brev er udarbejdet af Federation of Veterinarians of Europe (FVE) og samarbejdspartnerne i EPRUMA. Og allerede den 17. august meldte Den Danske Dyrlægeforening, at man på dyrlægestandens vegne er bekymret for udviklingen i EU, hvor et solidt fagligt arbejde – med anerkendte organisationer som WHO, OIE og EMA i spidsen bliver tilsidesat til fordel for en meget restriktiv og antibiotika-kritisk politik.

Dyrlægeforeningen har derfor fulgt udviklingen tæt og understøttet indsatsen i FVE. Den Danske Dyrlægeforening er ligeledes i dialog med andre danske aktører, og opfordrer alle relevante organisationer til at følge trop og støtte det åbne brev.

- Dyrlægeforeningens politik på antibiotikaområdet er fortsat, at antibiotika skal bruges så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt for at sikre god dyrevelfærd, siger Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

I det åbne brev opfordres medlemmer af Europa-Parlamentet til at stemme imod beslutningsforslaget, som foreslår, at alle WHO’s højest prioriterede antimikrobielle stoffer skal reserveres til brug i mennesker – dvs. forbydes til brug i dyr. Listen indeholder fx makrolider, fluorquinoloner og 3. og 4. generation cephalosporiner.

Dyrlægeforeningen mener, at forslaget er i modstrid med den One-Health tilgang, som både EU, Europa-Parlamentet og internationale organisationer går ind for. Dyrlægeforeningen er derfor stærkt bekymret for et forbud som ser bort fra EMA, OIE og WHO’s ekspertvurderinger og evidens på området.

-At koble antibiotika-resistens direkte til brugen af lægemidlerne i dyr er en uhensigtsmæssig forsimpling, siger Hanne Knude Palshof. Vi frygter, at forslaget vil være en trussel mod dyrs sundhed og velfærd på grund af manglende behandlingsmuligheder fremover – ikke kun produktionsdyr men også til heste og familiedyr.

Målet er at få underskrifter fra så mange EU- og nationale organisationer som muligt; veterinærforeninger, landbrugsforeninger, foderindustriforeninger, dyrevelfærdsforeninger mv. forud for afstemningen i Europa-Parlamentet. De nationale sammenslutninger er vigtige at aktivere, så medlemmer af Europa -Parlamentet forstår rækkevidden af det aktuelle beslutningsforslag, og hvordan forslaget vil påvirke mulighederne for at behandle dyr.

Den Danske Dyrlægeforening opfordrer alle foreningens medlemmerne til at dele budskabet i netværk, blandt fagfæller og på sociale platforme. Infografik (engelsk) kan hentes i boksen nedenfor.