Gå til sidens indhold

Dyrlægerecepter bliver enklere og receptserver er på vej

DDD har netop afgivet høringssvar til Lægemiddelstyrelsen vedrørende bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering. Bekendtgørelsen sætter bl.a. rammerne for, hvordan dyrlæger skal udarbejde recepter, og hvordan de formidles videre til apotek. Receptbekendtgørelsen omfatter nogle af de ændringer som følger af den nye Veterinærlægemiddelforordning, der træder i kraft 28. januar 2022.

Medicin

Flere ønsker imødekommet
Det har længe været et ønske fra DDD, at Lægemiddelstyrelsen fjernede kravet om, at dyrlægernes CPR-numre skal fremgå af recepter på lægemidler underlagt særlig bevågenhed. Det ønske har Lægemiddelstyrelsen nu imødekommet, så CPR-numre fremover kan udelades.

DDD har også gentagne gange udtrykt bekymring om de nye regler, der medfører, at et veterinærlægemiddel ikke må ordineres med en anden (kortere) behandlingslængde end den, der er angivet i markedsføringstilladelsen. Her skriver Lægemiddelstyrelsen i sit svar til Dyrlægeforeningen, at man i samarbejde med Fødevarestyrelsen har forelagt DDDs bekymringer for EU-kommissionen og CVMP (The Committee for Medicinal Products for Veterinary Use).

Det er også en glædelig melding, at Lægemiddelstyrelsen har truffet en positiv beslutning om at etablere en veterinær receptserver, så elektroniske recepter fremover kan fremsendes på sikker vis. Det projekt har Dyrlægeforeningen længe arbejdet for at kunne etablere, og det har Lægemiddelstyrelsen nu tilsluttet sig.

Alternative løsninger skal findes
DDD finder det imidlertid stærkt bekymrende, at en offentlig veterinær receptserver ikke vil være på plads, når det fra 28. januar 2022 ikke længere er muligt at indtelefonere veterinære recepter. I forordningen stilles der nemlig krav om en underskrift eller tilsvarende form for elektronisk verifikation af dyrlægen. Og det er ikke umiddelbart praktisk muligt at leve op til via en telefonrecept. Det betyder med andre ord, at indtelefonering ikke længere kan finde sted – og det stiller dyrlæger ringere.

Dyrlæger har på fx udkørende vagter sommetider behov for at kunne agere hurtigt og ringe recepten ind til nærmeste apotek. Det sikrer hurtig opfølgende behandling af dyret og god dyrevelfærd. Og derfor er det
meget vigtigt for Dyrlægeforeningen, at medlemmerne fortsat har adgang til hurtig og direkte kommunikation med apotekerne.

Alternative løsninger er i dag kun papirrecept, recept via telefax, som de fleste steder er udfaset, eller at sende en PDF-fil via en sikker krypteret forbindelse, hvilket heller ikke fungerer optimalt. Derfor har Dyrlægeforeningen bedt Lægemiddelstyrelsen om at udpege andre løsninger, indtil en offentlig veterinær receptserver fungerer i praksis.

Vejledning til dyrlæger
DDD har samtidig bedt Lægemiddelstyrelsen om at sikre opdaterede vejledninger til dyrlæger i forhold til, hvordan specifikke dele af bekendtgørelsen skal efterkommes.

Så snart bekendtgørelsen er offentliggjort vil DDD informere medlemmerne om ændringerne.

DDD planlægger desuden et webinar målrettet dyrlæger i forskellige praksisgrene om de regler, som berører medlemmerne.

Læs DDDs høringssvar