Gå til sidens indhold

Incitamentsordning: Frivillighed har ikke ført til flere mærkede katte

En ny evaluering afslører, at incitamentsordning for mærkning af katte ikke har opfyldt sit formål. Det kræver politisk handling nu.

COLOURBOX5104950

To år efter implementeringen viser en evaluering fra Landbrugsstyrelsen, at incitamentsordningen, som skulle motivere katteejere til at mærke og registrere deres katte, har haft minimal effekt. En bred skare af katteregistre, internater og dyrevelfærdsorganisationer har bidraget til evalueringen.

Hanne Knude Palshof, formand for Den Danske Dyrlægeforening, påpeger:

- De involverede parter – fra dyrlæger til dyreværnsorganisationer – står hver dag med udfordringerne ved de ikke-mærkede katte og har dermed fingeren på pulsen i forhold til problemets kerne. Vi ser en klar manglende effektivitet i den nuværende ordning, og det er tid til, at vi følger Sveriges eksempel med obligatorisk mærkning.

Da regelændringen blev indført, var der en vis opmærksomhed omkring mærkning og registrering af katte, men denne effekt aftog hurtigt. Desuden viser evalueringen, at det primært er allerede mærkede katte, der registreres, og dermed adresseres det grundlæggende problem med ikke-mærkede katte slet ikke. Det taler for sig selv; at incitamentet ikke er tilstrækkeligt til at sikre, at katteejere får mærket deres katte.

Citat Desuden viser evalueringen, at det primært er allerede mærkede katte, der registreres, og dermed adresseres det grundlæggende problem med ikke-mærkede katte slet ikke.

Dette vækker stor utilfredshed hos Den Danske Dyrlægeforening, der argumenterer for en obligatorisk mærkningsordning, lignende den i Sverige.

- Fødevarestyrelsens bekymringer om kontrol og sanktionering af manglende mærkning bør ikke være en undskyldning for ikke at implementere en mere robust mærkningsordning, understreger Hanne Knude Palshof og påpeger samtidig, at et aktuelt lovforslag fra EU-Kommissionen, der sigter mod at forbedre velfærden og sporbarheden for hunde og katte, netop handler om at sikre mærkning og registrering – også for katte.

- Det bør derfor også vægtes langt højere i udviklingen af dansk lovgivning på området. Det er med andre ord ikke gjort med dyrevelfærdsaftalen »Sammen om dyrene« eller kampagnen »Klar til kat«, selvom Den Danske Dyrlægeforening både har bidraget med indhold og aktivt støtter op om disse indsatser.

- Initiativerne er vigtige skridt, men de bør suppleres med mere ambitiøse politiske tiltag, herunder en obligatorisk mærkningsordning og registrering af kattene, siger DDD-formanden.

Med den overvældende konsensus blandt evalueringens deltagere og det presserende forslag fra EU-Kommissionen er det på høje tid til en reform af kattemærkningslovgivningen - en ændring som Folketinget ikke kan ignorere.

Læs evalueringen fra fødevareministeren til Miljø-og Fødevareudvalget her: MOF Almdel Bilag 452 MOF om evaluering af ændring af Lov om mark og vejfredpdf (ft.dk)

Læs også DDDs og dyreværnsorganisationernes evaluering: Regelændring har ingen effekt efter to år: Organisationer er skuffede | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk)

Incitamentsordningen - mærkning og registrering af katte i Danmark

I 2021 trådte en lovændring i kraft i Lov om mark – og vejfred, så katte, der ikke er ejermærkede, eller ikke afhentes inden fristen på 24 timer, umiddelbart bliver optagerens ejendom. Loven gør ikke mærkning og registrering lovpligtig, men er en incitamentsordning, hvor bekymringen for at miste sin kat skal sikre, at katteejeren vælger at lade sin kat mærke og registrere. Samtidig er intentionen, at muligheden for »straksformidling« af katte uden fremlysning vil lette presset på internaterne væsentligt.

Ifølge daværende fødevareminister Mogens Jensen skal reglerne:

  • Lette sagsgangen for internaterne, både i forhold til tilbagegivelse af katte med kendt ejer og i forhold til videreformidlingen af katte uden ejer eller uden kendt ejer og
  • Anspore katteejere til at lade kattene mærke og registrere.