Gå til sidens indhold

Undtagelsesmuligheden for import af hunde, katte og fritter uden gyldig rabiesvaccination ophæves.

Fødevarestyrelsen har netop offentliggjort, at undtagelsesmuligheden, som i dag gør det muligt at flytte unge hunde, katte og fritter til Danmark uden gyldig rabiesvaccination, ophæves. Undtagelsesmuligheden bliver ophævet med en overgangsordning, som muliggør brugen af hvalpe-/killingeerklæringerne til flytninger frem til og med den 31. december 2024.

Fra 1. januar 2025 vil det altså ikke længere være tilladt at flytte hunde, katte og fritter til Danmark uden en gyldig rabiesvaccination.

Da rabies forekommer i lande, hvorfra der flyttes unge hvalpe og killinger til Danmark, har Fødevarestyrelsen vurderet, at der er en reel risiko for at føre smitten til landet, hvis der fortsat dispenseres for kravet om en gyldig rabiesvaccination. Idet der i reglerne ikke er mulighed for, at Fødevarestyrelsen kan opstille særlige krav til indførsler fra lande, hvor rabies forekommer, finder styrelsen det nødvendigt at ophæve ordningen.

DDD deler bekymringen for indførsel af rabiesvirus til den danske dyrepopulation, og risikoen for mennesker i den sammenhæng. DDDs erfaring er også, at dyrlæger ofte præsenteres for fx hvalpe, der burde være fulgt af et certifikat eller en erklæring, men hvor papirerne mangler, og ser derfor positivt på afskaffelsen af den generelle tilladelse, så unge hunde, katte og fritter fremadrettet først kan flyttes eller indføres til Danmark, når de har en gyldig rabiesvaccination, og immuniteten er indtrådt. 

­– Fra DDDs side bakker vi 100 % op om ophævelsen af undtagelsesmuligheden. Det er klart, at ændringerne vil stille krav til opdrættere, der fremover skal varetage en længere periode af hvalpens eller killingens opvækst, herunder socialisering og prægning. Det er derfor væsentligt, at der sikres god og bred kommunikation om regelændringerne og de vilkår, som hvalpe og killinger bør tilbydes under opvæksten, så kommende købere sikrer sig et dyr, hvor disse elementer også har været i fokus, siger Hanne Knude Palshof, Formand for Den Danske Dyrlægeforening. 

DDD forventer, at det dermed fremover bliver enklere at forstå og følge reglerne for ejere, der ønsker at indføre hvalpe og killinger til landet, og at det yderligere kan medvirke til at reducere omfanget af den illegale trafik med fx hvalpe, hvor erklæringen kan bruges som dække over kommerciel import.

Nyheden fra Fødevarestyrelsen

DDDs høringssvar på området