Gå til sidens indhold

Opsplitning af lægemidler til veterinær brug

Den Danske Dyrlægeforening er glad for, at der med Veterinærforlig 3 er kommer en åbning, der gør det muligt for dyrlægen at bryde lægemiddelpakninger og dermed kun udlevere den mængde medicin, der er brug for.

Det har længe været et ønske fra danske praktiserende dyrlæger, og DDD anser muligheden for et vigtigt skridt mod mere ressourceeffektiv brug af medicin til gavn for dyrene, dyreejerne/landmændene og folkesundheden.

Udlevering af afmålte mængder medicin vil fremme, at medicin anvendes efter dyrlægens anvisning og dermed understøtte bestræbelserne på at reducere antibiotikaresistensudvikling.

DDD mener dog desværre, at den foreslåede regulering i Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen mv. giver risiko for, at ordningen ikke får den ovenfor beskrevne effekt. De administrative byrder, der er forbundet med især dokumentationskravene, vil afholde praktiserende dyrlæger fra at benytte muligheden. DDD er skuffet over, at man derved ikke leverer på den politiske vision i Veterinærforlig 3.

Læs DDDs høringssvar