Gå til sidens indhold

Høringssvar til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport

Den Danske Dyrlægeforening ser området for beskyttelse af dyr under transport som et væsentligt indsatsområde og støtter derfor op om Fødevarestyrelsens tiltag.

Den Danske Dyrlægeforening mener, det er vigtigt og nødvendigt til stadighed at sikre god dyrevelfærd for de mange dyr, der hver dag udsættes for transporter, ligesom DDD ønsker at sikre embedsdyrlægernes arbejdsvilkår bedst muligt.

DDD har også, med udgangspunkt i embedsdyrlægernes kommentarer i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse i november 2019, aktivt bidraget til evalueringen af den styrkede kontrolindsats.

Selvom den øgede kontrolindsats har medført forbedringer af dyrevelfærden, ser DDD et fortsat behov for at styrke kontrollen yderligere og tilgodese dyrenes behov. Det gælder bl.a. i forhold til:

  • Kvæg, der i modsætning til grise, under de nuværende krav ikke kan ligge ned under transport. DDD mener, der bør igangsættes undersøgelser, der kan underbygge, hvor meget plads kvæg har behov for.
  • Transport af grise under 40 kg. Det er den gruppe af dyr, der bliver transporteret flest af (bortset fra fjerkræ). DDD mener, det er relevant at fastsætte specifikke regler herfor.
  • Indførsel af vejning af transportvognen eller vejning af grisene, for at understøtte kontrollen med arealkrav. I DDDs spørgeskemaundersøgelse både fra 2018 og november 2019 efterspørger embedsdyrlægerne hjemmel til at anvende vejesedler som værktøj til at forbedre kontrollen med arealkravet og dermed regelefterlevelsen. DDD opfordrer derfor til, at denne hjemmel hurtigst muligt tilvejebringes.

Læs DDDs høringssvar