Gå til sidens indhold

Høring om Aujeszkys sygdom

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget bekendtgørelse om Aujeszkys sygdom i høring.

DDD finder de i bekendtgørelsesudkastet beskrevne bestemmelser sagligt begrundet, og at de giver faglig mening.

DDD anser også kravet om undersøgelse af blodprøver fra nedlagte vildsvin (§ 9 stk. 4) sagligt begrundet i disse tider med stort fokus på overførbare sygdomme i vildtet. Dog bør Fødevarestyrelsen overveje, om krav om prøveudtagelse kan gøres tidsbegrænset og afhængig af forekomsten af Aujeszky blandt vildsvin i Nordtyskland.

Læs DDDs høringssvar